تعبیر خواب شکستن تخت

تعبیر خواب شکستن صندلی

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم در مورد تعبیر خواب شکستن تخت اطلاعاتی را به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب شکستن تخت بدین معناست که اگر در خواب ببینید که تخت خواب کثیف و پاره است و شکسته است  خواب شما خبر می دهد که یک  بیماری انتظار همسرتان را می کشد

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید
این برای زن نیز هست که مشاهده پارگی و کثافت و چرک تخت خواب و بستر توصیه می کند مراقب سلامت شوهر خویش باشد.

اگر در خواب تخت خوابی تمیز و گسترده و مجلل با ملافه های پاک و اطو کرده دیدید ولی دیدد که شکسته است
نشان آن است که همسر شما خشنود  و خوحال است یا کاری درخشان در پیش دارد
و چنان چه زن نداشته باشید خواب شما می گوید زنی با امتیازات بالا و بسیار متشخص در زندگی شما ظاهر می شود. و با او صحبت میکنید

آنلی بیتون میگوید

چنان چه دختر و پسر جوانی در خواب تخت خوابی مجلل ببینند که تختشان شکسته است
می تواند امیدوار باشند که بختشان گشوده شده و همسری مطلوب و دل خواه خواهند یافت. و با او ازدواج میکنند و تشکیل خانواده می دهند(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب ازدواج را مشاهده کنید.)

ممکن است در خواب که تخت خواب شما نیمی کثیف است  و شکسته است و نیمی تمیز این بیانگر اختلاف زن و شوهر است است.

کارل یونگ میگوید

اگر در خواب روی تخت خوابی که می خوابید و تختتان شکسته است جوراب  دیدید
چه متعلق با شما با شد و چا نباشد نشانه این است که به سفر روید و این سفر را با همسرتان انجام می دهید.

اگر در خواب ببینید گربه ای در بستر و روی تخت شکسته  خواب شما خوابیده زنی در صدد اغوای شما یا همسر شما است
که در نتیجه زندگی و روابط شما را به هم می ریزد.
بخصوص اگر بیننده گربه  روی تخت خواب شما یا زیر آن بچه  گذاشته است
این می گوید که در نتیجه فتنه انگیزی یک زن بین شما و همسرتان جدایی می افتد. و دعوا پیش میاید و از همسرتان طلاق میگیرید.

ابراهیم کرمانی میگوید

شکستن تخت خواب بدون هیچ تردید و شکی  برای مرد به زن بر می گردد و برای زن گویای تاثیر وجودی مرد است در زندگی او.

حالتی که تخت خواب شکسته  دارد بیانگر حالت جفت خواب بیننده است
چنان چه مردی ببیند تخت خوابش آشفته است این خواب به او می گوید که همسرش تعادل ندارد.

این عدم تعادل می تواند هم جسمی باشد و هم روحی. از چیزی آزرده است که این آزردگی در زندگی و روابط خانوادگی ایشان اثر می نهد.

اگر در خواب ببینید که تخت شما توسط همسرتان شسکته نشانه این است که خبر های بدی به شما می رسد که بسیار ناراحت کننده و تلخ است.

دیدن تخت شکسته و خراب در خواب نشانه این است که اتفاقات بدی برایتان می افتد
که بسیار ناراحت کننده و تلخ است و باعث عذاب و ناراحتی و افسردگی شما می شود

دیدن تخت شکسته در خواب نشانه اهبار بد و ناپند و ناگوار است

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx