تعبیر خواب شکستن دوربین

تعبیر خواب شکستن دوربین
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطبع شدن از تعبیر خواب شکستن دوربین این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب شکستن دوربین  در خواب بیانگر این است که شما حس می کنید که مورد بررسی و موشکافی قرار می گیرید و به خاطر کارها یا رفتارتان قضاوت می شوید.
به صورت مستقیم تر خوااب به حریم شخصی شما اشاره دارد
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

مولف می گوید:

خواب دیدن اینکه از یک جفت دوربین دو چشمی دارید که شکسته است
نگاه می کنید بیانگر این است که شما نیاز دارید نگاهی طولانی و نزدیک به یک موقعیت بینذازید
شما نیاز دارید که انتخاب ها و تصمیمات  را با دقت ارزیابی کنید

کارل یونگ میگوید

خواب دیدن اینکه از دوربین فیلمبرداری استفاده می کنید و دوربین شما شکسته است
بیانگر این است که نیاز دارید در تصمیم هایتان هدفمند تر باشید روی وظیفه ی در دست تمرکز کنید
و تلاش می کنید که به احساسایتان اجازه ندهید که قضاوتتان را مبهم کنند یا روی قضاوت شما اثر گذارند
و بدین معناست که خبر های خوبی به شما می رسد

خواب دیدن اینکه کسی از دوربین فیلم برداری استفاده می کند  و دوربینش شکسته است
بیانگر این است که شما به گذشته تان و خاطرات قدیمی تان برمی گردید
ممکن است تلاش کنید از اشتباهات گذشته درس بگیرید و زمان های بد و خوب را زنده کنید

تعبیر گران می گویند:

خواب دیدن اینکه شما در تیر رس این دوربین شکسته  هستید ، بازتابی از احساس شما در مورد موشکافی شدن است.
شما حس می کنید که همه ی چشم ها روی شماست و تمایل دارید که دیگران را شاد و رااضی کنید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دوربین دو نوع است. یکی چشمی و دیگری عکس برداری یا فیلمبرداری.
شکستن دوربین چشمی در خواب های ما تجسم انتظارهایی است که از آینده داریم و کلا چیزهایی که می خواهیم و آرزو داریم که به آنها برسیم. و نشانه خوشی و رسیدن به خواسته است
هر چه دوربین کارآمدتر باشد توانایی بیشتر ما را در برآوردن آرزوها نشان می دهد.

در سر زمین رویاها آمده:

اگر در خواب ببینید  که شما دوربین شکسته شده  دارید نشانه این است که شما در آینده خوشبخت خواهید شد. و به موفقیت می رسید

اگر خواب ببینید با دوربین به جایی نگاه می کنید،  و دوربین شما شکسته است
نشانه آن است که دگرگونیهایی رخ خواهد داد که به زیان شما تمام می شود.

اگر در خواب ببینیبد که در دوربین نگاه می کنند و دوربین شما شکسته است نشانه سلامتی و  خوشبختی در زندگیتان است

اگر در خواب ببینید که زنان در دوربین نگاه می کنند و دوربین شما شکسته است  نشانه این است که زندگی به شما پاداش بزرگی خواهد داد.

فرد مورد علاقه تان در دوربین نگاه می کند و دوربین شکسته است
نشانه این است که یکی از فامیلهای دورتان را از دست می دهید.  و میمیرد و تنها می شوید(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب مرده را مشاهده کنید)

شکستن دوربین خواهرتان در خواب نماد پاداش و نیکی در نزدگی است و بدین معناست که به خوشی می رسید

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx