تعبیر خواب شکستن رادیو

تعبیر خواب شکستن رادیو

فهرست مطالب

در اینجا میخواهیم در مورد تعبیر خواب شکستن رادیو اطلاعاتی را به شما گزارش دهبم.تعبیر خواب شکستن رادیو یعنی شما خبری دریافت خواهید کرد که برایتان بسیار مهم است و باعث خوشحالی شما می شود.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

می توان  شکستن رادیو را به خبر تعبیر کرد .

پس باید منتظر یک خبر یا اتفاق شنیدنی باشید و نشانه این است که خبر های دلنشین و خوشحال کننده ای به شما می رسد که بسیار روحیه شما را عوض میکند

 منوچهر مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب شکستن رادیو دوستی است که فقط حرف می زند ولی گوش شنوا ندارد.

نصیحت می کند اما هیچ استدلالی را نمی پذیرد و چه بسا یک سخن را چند بار بگوید(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب نصیحت کردن را مشاهده کنید.)

اما تعبیر اخلاق و رفتار شما را نمی فهمد و درک نمی کند. چنانچه در خواب شکستن  رادیوئی دیدید البته هیچ تعبیری ندارد چون رادیو چیزی است که همه جا هست و همه کس نوعی از آن را دارد و نمی تواند محور خواب باشد

مگر اینکه وضع غیر معمول داشته باشد یا مطالبی غیر متعارف از آن بشنویم.

همان طور که گفته شد رادیو دوستی است محب و خیر خواه که فقط گوینده است و زیاد هم حرف می زند و میخواهد که شما را راهنمایی و کمک کند

ولی به هیچ وجه بد خواه نیست و کلا نظر در اصلاح و بهبود شما دارد.

آنلی بیتون میگوید

چنانچه در خواب دیدید رادیوئی شکسته شده دارید یا از جائی خریدید و یا کسی به شما هدیه داد با چنین دوست دل سوزی آشنا می شوید و با او رفاقت میکنید و خوشحال می شوید

اگر دیدید رادیو را باز کردید و نتوانستید آن را ببندید و شکستید

موجب تیرگی رابطه خود را با آن دوست دل سوز فراهم می آورید و ناراحتی پیش می شود

اگررادیو شکستید آن دوست را از دست می دهید و طبعا زیان می بینید.

ابراهیم کرمانی میگوید

تگر دیدید رادیوی خرابی  و شکسته را تعمیر کردید با آن دوست آشتی می کنید یا چنانچه با همسر خود قهر هستید
و روابط تیره ای دارید روابط خود را بهبود خواهید بخشید

شکستن. رادیو در خواب نشانه زن هم می تواند باشد چون زن ها نیز زیاد حرف می زنند و نیت بدی ندارند.

و آنان میخواهند که به بقیه کمک کننداگر در خواب ببینید که کودکتان رادیو را شکست
نشانه این است که یکی از عزیزان و یا دوستانتان را از دست می دهید و عذاب می کشید

اگر در خواب رادیویی شکسته ببینید نشانه این است که

فر ی وارد زندگی شما می شود و باعث عذاب شما می شود و این فرد به شما ضرر و زیان زیادی می رساند
که باعث افسردگی شما می شود

شکستن رادیو اهنی در خواب نشانه این است که  به رزق و روزی فراوان می رسید
و در سرمایه گذاری شرکت میکنید و برنده می شوید و پیشرفت می کنید و به خواسته و ارزوهای خود می رسید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx