تعبیر خواب شکستن ساعت

تعبیر خواب شکستن ساعت

فهرست مطالب

در اینجا می خواهیم در مورد تعبیر خواب شکستن ساعت مطالبی را به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب شکستن ساعت بدین معناست که اگر در خواب دیدید که کسی ساعتی به شما داد یا ساعتی خریدید  و آن شکسته بود نشان آن است که با دوست خوبی آشنا می شوید که راهنمای شما خواهد شد
و تذکر های مفید می دهد و اشتباهات شما را متذکر می شود.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

خانم ایتانوس می گفت: ساعت برای جوان و نوجوان پدر و مادر است که دائم تذکر می دهند و می گویند این کار را بکن و این کار را نکن. کجا بودی؟ و کجا می خواهی بروی؟و باز خواست می کنند که چرا دیرآمدی یا وقت کار و مدرسه گذشته است.
شکستن ساعت در خواب برای زن جوان مادر شوهری است دل سوز و مهربان که بر مبنای دل سوزی و علاقه مندی ایراد می گیرد و تذکر می دهد،
برای مردان جوان شکستن ساعت در خواب نشانه  کار فرمای سخت گیر و علاقه مند به نظم و ترتیب در کار است
و برای مرد نشانه احساس مسئولیت نسبت به شخص خودش و جامعه و خانواده.
به هر حال  شکستن ساعت هشداری است به بیننده خواب درباره نقشی که در جامعه و وظیفه ای که از جهت شخص خویش دارد.

آنلی بیتون میگوید

اگر بیننده خواب شکستن  ساعت بزرگی مانندساعت برج لندن ببیند خواب او خبر می دهد
که در تشکیلات عظیمی به خدمت گرفته می شود یا وظیفه ای بسیار بزرگ به عهده او محول خواهند کرد.
و او وطیفه خود را به درستی انجام می دهد
اگر دیدید که ساعت کار نمی کند و خراب است و شکسته است نشانه این است که  نقصی در کار خودتان هست و در جائی اهمال کرده
و قصور کرده اید.
اگر دیدید صفحه ساعت شما سیاه است و شکسته است  و هیچ رقمی بر آن دیده نمی شود
نشانه این است که با مسئله ای بغرنج روبه رو خواهید شد که قادر به حل آن نیستید.

کارل یونگ میگوید

اگر دیدید ساعتی را خودتان خراب کردید و نتوانستید دوباره آن را به کار بیندازید و ان ساعت شکسته بود
نشانه این است که دوست خوبی را از خود می رنجانید و موجب قطع رابطه صمیمانه ای می شوید
و او نیز شما را ترک خواهد کرد و شما نیز تنها می شوید
اگر دیدید ساعت متعلق به دیگری را برداشته اید و ان ساعت شکسته است نشانه این است که  به کسی خیانت می کنید
و اگر دیدید کسی ساعت شما را برداشته و باز پس نمی دهد حقی از شما ضایع می گردد. و دیگران به شما بی اهمیتی می کنند

مطیعی تهرانی میگوید

دیدن  شکستن ساعت در خواب، نشانه خطر از سوی دشمنان است. و نشانه این است که دشمن میخواهد که به شما ضربه بزند و آسیب برساند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید)

شنیدن  شکستن و صدای ضربه‌های ساعت دیواری در خواب، علامت مرگ دوستی است و شنیدن اخبار ناخوشایند. و نشانه شنیدن خبر های بد است

دیدن  شکستن ساعت مچی در خواب، نشانه آن است که معاملات شما با پیروزی همراه خواهد بود. و در کارتان موفق می شوید

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx