تعبیر خواب شکستن لیوان

تعبیر خواب شکستن لیوان

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب شکستن لیوان این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب شکستن لیوان بدین معناست که  اگر ببینی که لیوان را خودت می شکنی و از روی عمد باشد نشانه ی خطرات و بلایایی است که ظرف مدت کوتاهی متوجه تو می شود

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید
مثل دیسک کمر ناراحتی قلب نفس تنگی و بیماری های روحی دیگری مانند اضطراب استرس افسردگی و یا وسواس های شدید
اگر دیدی کسی دیگر لیوان را شکست و توفقط دیدی این نشانه ی دور شدن همین امراض از سمت توست
اگر دیدی لیوانی شکست و خرده های آن در بدنت دست یا پا فرو رفت زخم شد و خون دیدی نشانه ی مرگ یکی از دوستانت است
و نشانه شنیدن خبر های بد است
اگر ببینی یکی از اقوان خیلی نزدیکت و درجه اولت مثل برادر پدر مادر خواهر پدربزرگ مادربزرگ و …اقدام به شکستن لیوان آب بطور عمد یا غیر عمد میکنند
این خوب است و میتواند بزرگترین نشانه برای دور شدن هر گونه بدی و شر از سمت خانواده ات باشد و نشانه این است که خبر های بسیار خوبی به شما می رسد

آنلی بیتون میگوید

شکستن لیوان به نشانه ی این است که شما در این روزها سخت مشغول خودنمایی و یا فخر فورشی هستید
بیشتر اوقات دلالت بر پز دادن و یا چشم روی هم چشمی است
که سرانجام آن پشیمانی است اگر دیدی لیوان بلور را در دست دیگران شکسته دیدی
نشانه ی این باشد که به تیپ رفتار و یا زندگی اطرافیان نزدیکت حسادت میکنی و میخواهی که زندگی انان مال تو باشد و این موضوع تو را بسیار افسرده خواهد کرد

کارل یونگ میگوید

همیشه شکستن لیوان های آب خوری و از جنس شیشه نشانه ی روشنی ایمن شدن
در مقابل خطرات نجات یافتن در لحظه های سخت زندگی رها شدن از چنگ دشمنان و حتی نجات یک شهر یا دیار از دست ظالمین و ستمکاران است(در صوت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن لیوان شکسته  در خواب آورده اند .
شسکتن لیوان در خواب نشانه از دست دادن دوست است و معنای خوبی ندارد .
برخی دیدن لیوان شکسته  را در خواب نشان ار شانس می دانند .
می گوید خوردن آب در لیوان شکسته  در خواب انسان نشان از سلامتی فرزندان دارد

اگر در خواب ببینید لیوانی کوچک و فلزی دارید که شکسته است
نشانه این است که تنگ روزی می شوید و در معاش شما مضیفه می افتد
و اگر ,در خواب ببینید لیوانی بزرگ و خوش رنگ دارید معاش شما تامین می شود. و نشانه این است که به زندگی شما روزی فراوانی می رسد

رنگ لیوان شکسته در خواب  هر چه صاف تر و شفاف تر باشد بهتر است.
شکستن لیوان بلور روشن و صاف کامروائی و خوشبختی است به خصوص,
اگر مرد جوانی در خواب ببیند لیوانی از بلور صاف و روشن و تراش دار در دست دارد با زنی دلخواه ازدواج می کند.

شکستن لیوان درخواب نماد ناراحتی و غم و اندوه در زندگی است

2.5 4 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

12 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
12
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx