تعبیر خواب شکستن میز

تعبیر خواب شکستن میز
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب شکستن میز این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب شکستن میز بدین معناست که اگر در خواب ببینید که میزی شکسته است
نشانه این است که خبر های بدی به شما می رسد که تا حدودی میتواند برای شما ناراحت کننده باشد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر در خواب شکستن میز را ببینید که فردی روی آن نشسته است و این میز می شکند
نشانه این است که فردی میخواهد با انجام کاری شما را فریب دهد و باعث آزار و اذیت شما شود

کارل یونگ میگوید

تعبیر خواب دیدن شکستن میز در خواب توسط فرزندتان که روی آن می نشیند
نشانه این است که پول و ثروت فراوانی به شما می رسدو رزق و روزی فراوان به شما می رسد و همچنین خبر های خوبی به شما می رسد.
شکستن میز بدین معناست که اگر در خواب ببینید که فردی میز شکسته ای را برای شما می آورد تا از آن استفاده کنید
نشانه این است که مشکلاتی برایتان به وحود می آید که بسیار ناراحت کننده خواهد بود و نگرانی را به همراه دارد.
پس باید دنبال راهی باشید تا بتوانید این مشکل را حل کنید و به آسودگی خاطر و آرامش برسید.

اگر در خواب ببنید که میز ناهار خوری شما شکسته است نشانه این است که بخشی از دارایی و پول خود را از دست می دهید
و فردی وارد زندگی شما می شود و باعث اذیت و آزار شما می شود و این فرد هم میتواند به  شما آسیب برساند
و روحیه شما را ضعیف کند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب شکستن میز بدین معناست که اگر در خواب ببینید که میز مطالعه شما شکسته است
نشانه این است که چیزی در زندگی شما مانع پیشرفت شما می شود
و چیزی باعث می شودکه شما به خواسته و آرزوی خود نرسید.

دیدن شکستن میز توسط مادرتان در خواب نشانه این است که در زندگی ممکن است که خطری شما را تهدید کند
و ان خطر باعث عذاب شما خواهد شد.

آنلی بیتون میگوید

تعبیر خواب شکستن میز بدین معناست که اگر در خواب ببینید که میز شیشه ای می شکند
نشانه این است که فردی وارد زدگی شما می شود
اما این شخص به شما آسیب می رساند و بهتر است که این فرد را از زندگی خود بیرون کنید تا لطمه نبینید

اگر در خواب ببینید که میز چوبی می شکند و شما نیز میخواهید که آن را درست کنید و به حالت قبل برگردانید
نشانه این است که شما نیز در زندگی سعی دارید که جلوی برخی اتفاقات را بگیرید
وشما نیز میتوانید که به خواسته های خود برسید.

شکستن میز بدین معناست که اگر در خواب ببنید که میز شکسته  ای را فردی به شما هدیه میدهد
نشانه است که در برخی کارهای خود موفق می شود و از کارهایتان نتیجه خوبی را دریافت میکنید.

ابراهیم کرمانی میگوید

تعبیر خواب شکستن میز بدین معناست که اگر در خواب میزی شکسته به رنگ قهوه ای ببینید
نشانه این است که یکی از عزیزان خود را در حادثه ای از دست می دهید
که این موضوع برای شما بسیار ناراحت کننده خواهد بود و باعث ناراحتی و عذاب شما می شود.

شکستن میز بدین معناست که اگر در خواب ببینید
که نمیتوانید بر روی این میز شکسته بنشینید و از آن استفاده کنیدنشانه این است که به بیماری گرفتار می شوید  که کمی سخت است
ولی به زودی بهبود می یابید  و حالتان خوب می شود و اتفاقات خوبی برایتان می افتد

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

3 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها