تعبیر خواب شکستن پارچ

تعبیر خواب شکستن پارچ
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم در مورد تعبیر خواب شکستن پارچ اطلاعاتی را به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب  شکستن پارچ در خواب برای مردان به نشانه ی زن است و برای زنان نیز به معنی و تعبیر مرد است و نشانه شنیدن خبر های بد است

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر زن و یا دختر مجردی خواب ببینید پارچی در منزلش شکسته میشود دل و قلب او توسط مردی آشنا میشکند
و فردی او را ترک میکند و به او خیانت می کند و او را تنها می گذارد

اگر مردی مجرد یا متاهل خواب ببینید پارچ در خانه شکسته میشود زن و یا دختری دل و قلب او را می شکند

اگر دیدی پارچ آبی را دیگران خرد میکنند تعبیر این است که جمعی از دوستان و اطرفیانت علیه تو دسیسه میکنند
و تنها هدفشان ریختن آبرویت است و میخواهند که شما را بی ارزش و جلوه دهند و به شما بی اهمیتی می کنند.

آنلی بیتون میگوید

اگر ببینی پارچ آب را شکستی و سیلی از آب جمع شد تعبیر این است که از همسرت جدا شوی و بسیار اشک بریزی و افسردگی میگیری و ناراحتی تو بیشتر می شود

تعبیر خواب شکسته شدن پارچ آب خوری در دستان مرده چیست؟اگر کسی ببینید بدست مرده یک پارچ آب میدهد و پارچ در دستا های مرده به هر شکلی میشکند
دلیل بر اینکه از همسر و یا معشوق خود بخاطر انواع گرفتاری ها و یا اختلاف سلیقه ها جدا میشود و از او طلاق میگیرد.(در صورت تمایل متیوانید تعبیر خواب همسر را مشاهده کنید.)
دقت داشته باشید پارچ  های شکسته در خواب های ما بیشتر به معنی سلیقه و یا انتخاب است
و شکستن آن نیکو نیست و میتواند به عنوان ناسزگاری سازش نکردن عدم تفاهم و… تفسیر شود.
و نشانه این است که خبر های بدی به شما می رسد که بسیار ناراحت کننده و تلخ خواهد بود

کارل یونگ میگوید

پارچ شکسته به معنای، بازی کردن با احساست انسان خانم یا اقا معنی و تعبیر پارچ شکسته در خواب است.

دیدن شکستن پارچ در خواب، نشانه به دست آوردن اخلاقی مداراگر با دیگران است، و همچنین به ثمر رسیدن تلاشهای شما.
و بدین معناست که شما به همه ارزوها و خواسته های خود می رسید و در زندگی موفق می شیود.

دیدن پارچ شکسته در خواب، نشانه از دست دادن دوستان است

مطیعی تهرانی میگوید

اگر کسی ببینید بدست مرده یک پارچ آب می‌دهد و پارچ در دستا‌ن مرده به هر شکلی می‌شکند
دلیل بر این که خبر های بدی به شما می رسد که بسیار تاخ و ناراحت کننده و سخت است
و بدین معناست که فردی را در زندگی خود از دیت می دهید
اگر در خواب ببینید که پارچ همسایه شکسته است نشانه این است که اتفاقات بدی برایتان می افتد
و فردی در زندگیتان آبروی شما را می برد و اسم شما را خراب منیکند و به شما بی احترامی و بی میلی میکند.

شکستن پارچ در خواب نماد بی عدالتی و غم و اندوه در جامعه است و نشانه فقر است.

مقالات مرتبط

3 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
3
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx