تعبیر خواب شکستن گهواره

تعبیر خواب شکستن گهواره
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای اطلاع از تعبیر خواب شکستن گهواره این مطلب را دنبال کنید.
شکستن گهواره در خواب، نشانگر مشکلات و گرفتاری های زندگی است. و ممکن است. خطراتی در زندگی، شما را تهدید کند. پس باید بیشتر مراقب خود باشید.

در سایت ما میتوانید؛ تعبیر خواب کامل و واقعی را مشاهده کنید.

اگر در خواب ببینید؛ که گهوارهای شکسته دارید. نشانه این است. که دیگران میخواهند، به شما آسیب برسانند. و باعث عذاب شما شوند.

اگر دیدید که، گهواره فرزندتان شکسته است. و قابل استفاده نیست. یعنی که؛ خیر و خوشی به زندگی شما خواهد آمد. و فردی وارد زندگی شما می شود. که باعث تغییر و تحول، در زندگیتان خواهد شد.

تعبیر خواب شکستن گهواره سیاه نشانه این است. که شما در زندگی شخصی خود، دشمنان زیادی دارید. که می خواهند به شما آسیب برسانند. پس شما نیز باید مراقب باشید. و ازاین افراد دوری کنید.
(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون می گوید:
  • اگر دیدید که، گهواره شکسته در کنار خیابانی پیدا کردید. و آن را به خانه بردید. نشانه این است. که مشکلات و گرفتاری هایی برایتان به وجود خواهد آمد. که پس از مدتی این مشکلات حل خواهند شد.
  • اگر در خواب ببینید؛ که خداوند فرزندی به شما می دهد. و شما آن را روی گهواره شکسته تان می گذارید. نشانه این است. که برای شما و فرزندتان اتفاقی می افتد. که کمی نگران کننده باشد.
کارل یونگ می گوید:
  • اگر در خواب گهواره شکسته ای را ببینید که آن را هدیه میدهید. نشانه این است. که گرفتار بیماری سخت می شوید. که با کمی تحمل و مدارا با آن میتوانید، از این بیماری به سلامتی کامل برسید.
  • تعبیر خواب شکستن گهواره به معنی این است که؛ اگر دیدید، گهواره کودک شما توسط شخصی شکسته است. یعنی؛ که فردی میخواهد شما را فریب دهد. و باعث آزار و اذیت شما شود. اما؛ شما باید هوشیار باشید. و مانع این کار شوید.
  • اگر دیدید که، دوستتان برای فرزند شما گهواره شکسته خرید. نشانه این است. که مصیبت و گرفتاری هایی برایتان به وجود می آید. و این مشکلات باعث عذاب و افسردگی شما می شود.
مطیعی تهرانی می گوید:
  • دور انداختن گهواره کهنه در خواب، به این معنی است. که خبرهای خوب و خوشی به شما می رسد. و حالتان خوب می شود. و اینکه  فردی وارد زندگی شما می شود.
به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها