تعبیر خواب شکسته شدن بینی

تعبیر خواب شکسته شدن بینی

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب شکسته شدن بینی این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب شکسته شدن بینی بدین معناست که  اگر ببینی بینی ات را خودت می شکنی
به این علامت است که در کارهایی که قرار است به تازگی به انجام برسانی دچار شک و تردید شده ای و از اینده ی آن اطمینانی نداری
و نمیدانی که آیا از انجام ان کار نتیجه خوبی به دست می آید یا خیر.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

معبرین غربی میگویند:

برخی از معبران  این رویا را به نشانه ی ریسک میدانند ، و چنان چه بی دلیل بینی شما شکسته شود ت
عبیرش دست زدن به کارهای بی هدف  و نادرست و بی نتیجه و همراه با نومیدی ست که هیچ نتیجه درستی از ان گرفته نمی شود
چنان چه زن حامله ای خواب شکسته شدن بینی را تجربه کند خوب است و بیانگر خوشبختی در کارهاست
و بدین معناست که خبر های خوب و خوشحال کننده ای به او می رسد که بسیار خوب است
و باعث شادی می شود و اتفاقات خوب در پیش است
اگر دیدی دماغ دشمنت شکسته شده به علامت درامد بالا و موفقیت های زیاد برای شماست
و نشانه پیشرفت و موفقیت شما در زندگی و کارهایتان است
و چنان چه دیدی دماغ فرد مرده ای می شکند نشانه این است که  نامزدی شما نزدیک است
و این یک حقیقت است (در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب مرده را مشاهده کنید.)

مطیعی تهرانی میگوید:

به طور کلی میتواند برای هرکسی یک هشدار باشد و می باید افکار و اعمالتان را بیشتر از قبل تحت کنترل داشته باشید

اگر دیدی بینی پدر یا مادرت شکسته می شود خیر است و به این معنی ست
که جای امید برایتان باقی ست که زندگیتان رو به رواه می شود

و اتفاقات خوبی برایتان می افتد و به همه آرزو ها و خواسته های خود می رسید و در زندگی پیشرفت میکنید
و از این خستگی روح و کسالت جسم نجات پیدا میکنید
اگر ببینی بینی برادر و یا خواهرت شکسته است نشانه ی آن است
که بواسطه ی یکی از اقوامتان از حال بد یکی از نزدیکانتان خبر بدی خواهید شنید
و این خبر شما را بسیار ناراحت خواهد کرد ولی کاری هم از دستتان بر نمی آید و نمیتوانید کمکی بکنید.
که این شما را ناامید و افسرده میکند

آنلی بیتون میگوید

تعبیر خواب شکسته شدن بینی بدین معناست که اگر در خواب دیدید که بینی تان بزرگ شده است
و شکسته است معنی خواب شکست در بعضی از کارهای خود است.

اگر در خواب دیدید که نمی توانید با بینی خود نفس بکشید و شکسته است
معنی خواب شما وقوع اتفاقات ناگوار است و بدین معناست که فردی از عزیزان و دوستانتان را که خیلی به او علاقه مندید و او را دوست دارید از دست می دهید.
اگر در خواب ببینید که بینی همسرتان شکسته است
نشانه این است که همسرتان به شما خیانت می کند و باعث آزار اذیت شما می شود و میخواهد از شما جدا شود
و شما را ترک خواهد کردو از شما دوری میکند و شما را تنها می گذارد

2 3 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx