تعبیر خواب شکم

تعبیر خواب شکم

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب شکم این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب شکم در خواب نماد غرایز طبیعی و سرکوب احساسات  و عواطف است. همچنین به خانواده و بستگان اشاره دارد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اما اگر خواب ببینید که قسمتی از شکم شما درد می کند و ناگهان از خواب بپرید و دل درد داشته باشید این به دلیل مشکل جسمانی تان بوده و تعبیری ندارد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب شکم بر چهاروجه است

جای علم ( مرکز علم )

نظام ( نظم و ترتیب امور )

عیش ( زندگی و معاش خوش )

فرزندان

آنلی بیتون میگوید:

خواب شکم ، نشانة آن است که آرزوها و خواسته های بسیار دارید . اما باید با دنیای آرزوهایتان واقعی تر برخورد کنید و بجای رویا پردازی ، دو چندان در زندگی کار کنید . و از تفریح و تفنن بپرهیزید .

اگر در خواب شکمتان سخت و منقبض شده است ، نشانة آن است که دوستان ، شما را نادیده می گیرند  و به شما اهمیت نمی دهند و آزارتان می دهند .

اگر در خواب شکم کودکی بیمار را ببینید ، نشانة آن است که نوعی بیماری واگیر دار در کمینتان نشسته است .

اگر دختری خواب شکم زخمی شده خود را ببیند نشانه آن است که خطری او را تهدید می کند و اتفاقات بدی برایش می افتد.

اگر خواب خون از شکمتان جاری می شود ، نشانة آن است که حادثة وحشتناکی در خانواده تان رخ خواهد داد  که شما را غمگین می سازد زیرا دیدن خون در خواب اصلا نشانه خوبی نیست.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب خون را مشاهده کنید)

کارل یونگ میگوید:

تعبیر خواب دیدن خواب شکم نشانه این است که شما ایده ها و احساساتتان را از سطح ناخودآگاه به سطح خودآگاه آورده و یکی می کنید.
شکم، به صورت نمادین، احساسات سرکوب شده و احساسات بیان نشده است.
خواب شما ممکن است به شما بگوید که احساسات درونی خود و به غریزه و شهود خود، اعتماد کنید

خواب دست زدن به شکم یا آنرا نوازش می کنید، بیانگر این است که شما، احساسات و عواطف خاصی میابید. شما به آرامی، با احساسات  و عواطف سرکوب شده تان روبرو می شوید و آنها را قبول می کنید و می پذیرید

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx