تعبیر خواب شیرینی

تعبیر خواب شیرینی
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب شیرینی این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب شیرینی در خواب نشانگر دیدار با بستگان  و اقوام است. این ملاقات نتیجه خوبی را برای شما به همراه خواهد داشت و باعث خوشحالیتان می شود.

اگر در خواب  شیرینی خوردید بدین معناست که شما از اقوام خود هدیه خوب و با ارزش می گیرید
اگر مزه شیرینی بد بود هدیه‌ای که فرستاده شده در ازای انجام کاری خواهد بود.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

تعبیر خواب شیرینی  نشانه افکار و ایده های مثبت، احساسات پاک و اتفاقات خوب  و خوش زندگی است.
این خواب نشانه این است که شما اجازه نمی دهید که مسائل کوچک زندگی تان را مختل کند و خودتان را سر مشکلات کوچک ناراحت نمی کنید.
تعبیرخواب شیرینی در فر نشانه این است که با دوستان خود اختلافاتی و مشکلی پیدا کرده اید
و این اختلافات به زودی حل  می شوند و روابط جدیدی را با آن شخص برقرار خواهید کرد

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن شیرینی‌ها ، نشانه شادی و روزی حلال و پاک  است
اگر بیند کسی شیرینی به وی داد، نشانه آن است که مشکلی برایتان پیش می آید که شما ار ناراحت و غمگین می کند.

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب شیرین بدین معناست که اگر دیدید از قنادی شیرینی می‌خرید  نشانه آن است که فریفته چیزی یا کسی می‌شوید،
که بعداً خودتان به کار اشتباهی که انجام داده اید پی می برید.

اگر در خواب ببینید که با چند جعبه شیرینی از قنادی خارج می‌شوید بدین معناست که  کارها بیهوده می‌کنید.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب دیدن شیرینی ، علامت آن است که فردی مکار و حیله گر و دورغ گو به شما نیرنگ خواهد زد .
خوردن شیرینی در خواب ، علامت آن است که با دیگران روابطی دوستانه پیدا خواهید کرد.

اگر دختری خواب ببیند شیرینی می پزد ، نشانه آن است که با نیرنگها و فریب خود نمی تواند دیگران را گمراه بسازد و راه نادرست را پیش پای آنان بگذارد

تعبیر خواب گرفتن شیرینی از دیگران این است که تحت تاثیر عواطف و احساسات آن شخص قرار گرفته اید. ممکن است به خاطر کارهای او خوشحال شده و گاهی ناراحت شوید. سعی کنید بیش از حد درگیر کسی نباشید و فکر خود را مشغول نکنید زیرا مانع از موفقیت های شما در آینده  و مانع رسیدن به هدفتان خواهد شد

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx