تعبیر خواب شیر خشت

تعبیر خواب شیر خشت
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب شیر خشت این مطلب را دنبال کنیدتعبیر خواب شيرخشت در خواب نشانه روزي پاک و  حلال است و ضمنا يار همراه و موافق.
اگر زني شيرخشت ببيند که مي خورد  نشانه این است که صاحب دختر مي شود و در زندگی اش به هر انچه که می خواهد می رسد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر زني اين خواب را ببيند که نازا است و تا آن روز فرزند نياورده صاحب فرزند مي شود.

اگر مردي ببيند که شيرخشت مي خورد  نشانه این است که مالي حلال و پاک به دست مي آورد يا دوستي موافق و همراه و دل سوز مي يابد که در سختي ها و مشکلات به ياري او مي شتابد و به او کمک می رسانید
و اين دوست هيچ رنج و زحمتي ايجاد نمي کند.
شيرخشت  نشانه دوستي است آرام ملايم و مفيد که هرگاه به او نياز داشته باشيد
به شما خدمت مي کند و در غير مواقع ضروري زحمتي ندارد و کاری از دست او بر نمی اید

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب ببیند که شیر خست می خورید نشانه این است که اتفاقات عجیب و غریبی برایتان می افتد که نگران کننده است و همچنین بدین معناتس که خبر های بسیار بدی به شما می رسد

اگر در خواب ببینید که شیر خشت را به مردی تعارف می کنید نشانه این است
که فردی به خواستگاری شما می اید و ولی او از شما جواب رد می شنود (در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب خواستگاری را مشاهده کنید.)

اگر در خواب بچه ای خواب شیر خشت ببینید نشانه این است که روزی فراخ و زیادی به او می رسد
و از این مال و ثروت زیاد بهره می برد

تعبیر خواب ديدن شيرخشت درخواب بر سه وجه است.

اول: مال حلال و پاک

دوم: فراخي عيش.

سوم: كام يافتن

آنلی بیتون میگوید

تعبیر خواب شیر خست بدین معناست که اگر در خواب شیر خست ببینید که به دوستان تعارف می کنید
نشانه این است که زمینه برای کار شما فراهم می شود
و شما در جایی خوب مشغول به کار می شوید و از انجام کارهایتان نتیجه خوبی را دریافت میکنید.

تعبیر خواب شیر خشت بدین معناست که اگر در خواب شیر خشت ببنید که می خورید و طعم تلخی دارد
نشانه این است که فردی برای زندگی شما مشکلی به وجود می اورد و باعث رنجش و غم و ناراحتی شما می شود
و شما باید سعی و تلاشو کوشش کنید که این فرد را از زندگی خود بیرون برانید

اگر در خواب شیر خشت ببییند که ترش شده است نشانه این است که فردی وارد زندگی شما می شود
و زندگی شما را تغییر می دهد که ممکن است این تغییر خوب یا بد باشد و این به خودتان بستگی دارد

اگر در خواب شیر خشت ببینید که به همسرتان تعارف می کنید نشانه این است که در زندگی شما عشق و محبت
و خشوی می آید و از زندگی و همسر خود بهره می برید
و همچنین خداوند به شما فرزندی می دهد و شما را خوشحال می کند

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها