تعبیر خواب صورت زخمی

تعبیر خواب صورت زخمی
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا میخواهیم در مورد تعبیر خواب صورت زخمی اطلاعاتی را به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب صورت زخمی در خواب نشانه بد شانسی و گرفتاری در زندگی است.
و همچنین نشانه این است که خبر های بدی به شما می رسد.

اگر در خواب ببینید که صورت دوست شما زخمی شده است و گریه میگند و احساس خوبی ندارد
بدین معناست که خبرهاییبه او می رسد که میتواند نگران کننده باشد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر درخواب ببنید که صورت شما زخمی شده است نشانه این است که در زندگیتان به بیماری دچار میشوید که بیماری بسیار سختی خواهد بود.

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب ببینید که صورت ماردتان زخمی شده است و خون می اید نشانه این است که به تمام آرزوها و خواسته های خود می رسید
و در زندگی پیشرفت  میکنید.

تعبیر خواب صورت زخمی دیدن در خواب نشانه خطراتی است که ممکن است شما را تهدید کند.

اگر در خواب صورت زخمی همسرتان را ببینید نشانه این است که ممکن است یکی ازعزیزان و یا دوستانتان را در تصادفی ازدست بدهید
و این غم باعث عذاب وافسردگی شما شود.

مطیعی تهرانی میگوید

اگردر خواب صورت زخمی برادرتان را ببنیید نشانه این است که شما نیز در زندگی دشمنان زیادی را پیدا میکنید
که میخواهند به شما آسیب برسانند باید سعی کنید ازاین افراد و دشمنان دوری کنید تا به آرامش و آسایش برسید.

اگر در خواب ببینید که صورت خواهرتان زخمی شده است و او را به بیمارستان می برید
نشانه این است که در کاری که انجام می دهید نتیجه خوبی نمیگیرید
و همچنین پول و دارایی های خود را ازدست می دهید و بی بهره می مانید.

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر در خواب ببینید که صورت فرزندتان زخمی شده است و عذاب می کشد
نشانه این است که خداوند در های رحمت را به روی شما می بندد و رزق و روزی اش را به شما نمی دهد.

اگر در خواب صورت زخمی دیگران را بینید نشانه این است که در کاری شرکت میکنید و در ان کار سود و منفعت می برید.

اگر در خواب بینید که صورت شما زخمی شده است و آن را پانسمان میکنید و به دکتر نمی روید
نشانه این است که اتفاقاتی در زندگی شما می افتد ولی پسازمدتی این مشکلات و گرفتاری ها حل می شود.

در سرزمین رویاها آمده

اگر در خواب ببینید که صورت دوستتان زخمی شدهاست و او را به بیمارستان می برید
و به او کمک میکنید بدین معناست که در زندگی خبر های خوبی به شما می رسد و اتفاقات خوبی برایتان می افتد
و همچنین فردی وارد زندگی شما می شود و زندگیتان را تغییر می دهد.

اگر درخواب ببینید که مادرتانصورتش زخمی شده است و فرد دیگری به او کمک میکند نشانه این است که شما ازانجام کاری می ترسید و آن را انجام نمیدهید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب کمک کردن را مشاهده کنید.)

اگر در خواب ببنید که صورت دشن شما زخمی شده است نشانه این است که در زندگیبه خوشی و سعادت و حال خوب می رسید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها