تعبیر خواب ضبط صوت

تعبیر خواب ضبط صوت
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب ضبط صوت این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب ضبط صوت  بدین معناست که اگر در خواب خود نوار کاست و ضبط صوت را ببینید

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

معنی خواب شما این است که رابطه عاشقانه ای که سالها برای داشتنش تلاش  و کوششش کرده اید رو به وخامت است و اگر حواستان نباشد دیگر با هم نخواهید بود.

اگر در خواب خود ضبط صوت ببینید معنی خواب شما این است که به زودی خبری را دریافت می کنید
که برای شما خیلی مهم است و تاثیر زیادی در زندگی شما و حتی خانواده شما خواهد داشت.

اگر در خواب ضبط صوت دیدید و یا خود را در حال استفاده از ضبط صوت دیدید

معنی خواب شما این است که نیاز دارید پیامی را جذب کنید و در زندگی روزمره خود به کار گیرید

معنی دیگر این خواب این است که احتمالا جایی قولی داده اید و فراموش کرده اید
و کسی که به او قول داده اید منتظر این است که شما به قول خود عمل کنید

اگر در خواب ببییند که با ضبط صوت اهنگ گذاشته اید و با آن ورزش می کنید
نشانه این است که اتفاقات خوبی برایتان می افتد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب ورزش کردن را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب دیدن ضبط صوت در خواب به پیام تعبیر می شود.

اگر در خواب ضبط صوت دیدید معنی خواب این است که باید منتظر شنیدن یک خبر غیر منتظره و شنیدنی باشید که ممکن است حالتان را خوب کند و باعث بهتر شدن اون شود.

معنی دیگر این خواب این است که احتمالا جایی قولی داده اید و فراموش کرده اید  که به قولتان عمل کنید.

و کسی که به او قول داده اید منتظر این است که شما به قول خود عمل کنید.و کاری را برایش انجام دهید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

5 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها