تعبیر خواب ضربان قلب

تعبیر خواب ضربان قلب
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای اطلاع از تعبیر خواب ضربان قلب این مطلب را تا انتها دنبال کنید.

اگر در خواب صدای ضربان قلب شنیدید. این به معنی هشدار میباشد. و باید مراقب باشید. اگر دیدید، که صدای ضربان قلب خود را می شنوید. یعنی؛ بشدت نگران سلامتی خود هستید.

برای خواندن تعبیر خواب قلب میتوانید، به این صفحه مراجه کنید.

همچنین می توانید، در ابزار گفتگو آنلاین، خواب خود را بفرمایید. و از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

اگر در خواب دیدید، که صدای ضربان قلب فردی را میشنوید. معنی؛ این است. که اموال خودتان را در راه عیش و نوش خرج میکنید.

در تعبیر خواب ضربان قلب گفتند؛ اگر در خواب دیدید، قلبتان درد می کند. و صدای ضربان قلبتان مبشنوید. معنی این خواب به ثروتمند شدن اشاره میکند.

روایت آنلی بیتون می گوید:
  • اگر در خواب صدای ضربان قلب خود را احساس کنید، علامت آن است. که باید بیشتر مراقب اعمال و سلامت جسمی خود باشید.
لوک اویتنهاو می گوید:
  • اگر در خوابتان صدای ضربان قلب را متوجه شوید، معنی خواب قرار گرفتن، در یک محیطی نامناسب است.
  • شنیدن صدای ضربان قلب در خواب بیانگر، دشواری رو در رویی با احساسات و شناسایی نکردن آن است.
ابراهیم کرمانی می گوید:
  • اگر در خواب قلبتان درد می کرد. و صدای ضربان قلبتان را شنیدید. معنی خواب ثروتمند شدن است.
  • اگر ببینید در  خواب، قلب شما خونریزی کرده است. معنی این خواب توبه و پشیمانی است.
  • شنیدن صدای ضربان قلب در خواب، همچنین میتواند؛ تاییدی باشد. بر روابط عاشقانه شما که از آن آگاه هستید.

 

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها