تعبیر خواب ضربه به سر

تعبیر خواب ضربه به سر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب ضربه به سر ، به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب ضربه به سر بدین معناست که اگر در خواب ببینی که ضربه ای به سر تو وارد شده است و خون و جراحتی هم وجود دارد معنی خواب تو این است که کار تو با کسی به مشکل  و رفتاری و به گره می خورد
و برای حل مشکل خود به نزد قاضی می روید. و میخواهید که مشکل خود را در انجا حل کنید

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر خواب دیدی که در اثر ضربه ای که به سرت خورده است مغزت بیرون ریخته است
معنی خواب تو این است که سرمایه ات را از دست می دهی و تمام دارایی خود را از دست می دهی و در زندگی پیشرفت نمیکینید

اگر در خواب دیدی که ضربه ای به سرت خورده است و آن دو نیم شده است
معنی خواب این است که پدر و مادرت را از دست می دهی و اتفاقات بدی برایتان می افتد که بسیار ناراحت کننده است و باعث افسردگی شما می شود.

آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب دیدی که ضربه ای به سر تو می خورد و دو نیم می شود و بعد از آن خوب می شود
معنی خواب این است که پدر و مادرت بیمار میشود  و در خانه می افتد ولی به زودی خوب می شود و به زودی اتفاقات خوبی در خانوادتان رخ می دهد که باعث خوشحالی شما می شود.

اگر در خواب دیدید که با کسی  جنگ و دعوا می کنید و ضربه ای به سر شما می خورد که او را نمی شناسید
معنی خواب شما این است که از آشنایی ناراحت و غمگین می شوید ولی خیلی زود این ناراحتی برطرف می شود و او از شما معذرت خواهی میکند و شما نیز دشمنی و کدورت و بدی را کنار می گذارید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب جنگ و دعوا را مشاهده کنید.)

کارل یونگ میگوید:

اگر در خواب دیدید که با کسی که آشنا هست دعوا می کنید و ضربه ای به سر شما وارد می شود
معنی خواب شما این است که اگر او با شما دعوا میکرد  نشانه این است که غریبه یا بیگانه به شما خوبی میکند
و به شما عشق و محبت می ورزد و به شما احترام میگذارد و یا با انسان خوبی برخورد می کنید
و با او هم صحبت می شوید که بسیار خوش برخورد و خوب است.

مطیعی تهرانی میگوید:

اگر شما با او دعوا می کردید و سرتان ضربه می دید
معنی خواب این است که شما به یک غریبه خوبی میکنید و کار های او را انجام می دهید
و در انجام کار ها به او کمک و یاری می رسانید

اگر در خواب دیدید که دو نفر با هم دعوا می کنند و ضربه ای به سر او می خورد
معنی خواب این است که بر اثر اتفاقاتی شما خوشحال خواهید شد.

اگر در خواب دیدید که با یک غریبه دعوا می کنید و سر شما ضربه می بیند
معنی خواب شما این است که ممکن است برای شما بدشانسی به وجود بیایدو خبر های بدی به شما برسد که باعث ناراحتیتان شود

مقالات مرتبط

4.5 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

6 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
6
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx