تعبیر خواب ضریح امام رضا

تعبیر خواب ضریح امام رضا
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب ضریح امام رضا این مطلب را تا انتها دنبال کنید.

دیدن ضریح امام رضا و گنبد و گلدسته در خواب، نشانه امنیت داشتن است. و همچنین، این خواب اشاره به حاجت روایی نیز دارد.

اگر شخصی زندانی باشد. و خواب ضریح ببیند. نشانه این است. که بزودی آزاد میشود. معنی دیدن این خواب، برای افراد بیکار، پیدا کردن کار است.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

چنانچه؛ وام داری این خواب را ببیند قرضش را ادا می کند. اگر بی خانمانی این خواب را ببیند، نشانه این است. که خانه میخرد. اگر در خواب دیدید که از حرم و یا ضریحی محافظت می کنید. یعنی؛ که در زندگی تمایلات خود را اصلاح می کنید.

تعبیر خواب ضریح امام رضا (ع)

اگر زنی خود را در ضریح امام رضا ببیند، معنی خواب این است. که به انجام کارهای بد رو می آورد. و خطا میکند. چنانچه؛ در خواب دیدید که، به ضریح امام رضا و انسان های خوب و بزرگ می روید. معنی خواب شما داتشن امنیت داشتن در زندگی است.

اگر در خواب ببینید که در ضریح امام رضا رفته اید. و اشک می ریزید، نشانه شادمانی کردن در بیداری است.
(در صورت تمایل متیوانید تعبیر خواب اشک را مشاهده کنید.) گریه اگر اشک به همراه نداشته باشد، زیان است. اگر به جای اشک خون از چشمانش جاری بود. ندامت از کارهای گذشته است.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

2 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها