تعبیر خواب طاقچه

تعبیر خواب طاقچه

فهرست مطالب

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب طاقچه به شما گزارش دهیمتعبیر خواب طاقچه در خواب بیانگر این است که چیزی هست که نیاز دارید همین الان کنار گذارید. شما نیاز دارید که ایده هایتان یا برنامه هایتان را متوقف کنید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اشیای روی طاقچه ممکن است به جنبه ای از خودتان اشاره داشته باشد که فراموش شده یا نادیده گرفته شده است

رف طاقچه ای است بالاتر از دسترس معمول و متداول که امروز در اتاق ها دیده نمی شود.

تعبیر خواب  طاقچه در خواب دلیل داشتن توقع فوق العاده یا خواستن مقامی و منزلتی است
که از شان و مقام و مرتبه ما بیشتر است و حقا نباید به آن دسترس داشته باشیم
ولی می کوشیم که به آن برسیم. و موفق شویم

مطیعی تهرانی میگوید

اگر ببینیم طاقچه اتاق ما خراب شده است نشانه این است که  امید ما برای رسیدن به مقام بالا از بین می رود و دیگر در زندگی نا امید می شویم

اگر ببینیم می جهیم و دستمان به طاقچه نمی رسد نشانه این است
که  برای رسیدن به مقامی جهد و تلاش و کوشش می کنیم
ولی موفق نمی شویم و نتیجه خوبی را دریافت نمی کنیم. همین حالت است

دیدن طاقچه در خواب ، نشانه ماتم و بدبختی است  و بدین معناتس که برایمان اتفاقات بسیار بدی می افتد
که حال مان را خراب میکند و باعث عذاب ما می شود

تعبیر خواب طاقچه بدین معناست که اگر در خواب ببینید که بر روی طاقچه آب قرار داده اید نشانه این است که به انچه که در زذهن خود دارید می رسید.

دیدن طاقچه ای که بر آن اشیاء قدیمی چیده شده است،
نشانه آن است که ثروت و پول افسانه ای شما دیگران را متحیر خواهد ساخت
زیرا ظاهر زندگی شما به نظر دیگران همیشه فقیرانه  و بی چیز می آمده است .

اگر بر روی طاقچه ظرفی را ببینید نشانه این است که کاری را انجام میدهیدولی نتیجه خوبی را دریافت نمیکنید(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب ظرف را مشاهده کنید.)

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx