تعبیر خواب طبل

تعبیر خواب طبل

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب طبل به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب طبل  در خواب هاي ما کلا گوياي بيهودگي است و پوچي.
تعبیر خواب طبل زدن ارتکاب عمل بيهوده و لغو است نه خلاف و گناه.طبل زدن کاري است که براي خود بيننده خواب سود ندارد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
اگر بيننده خواب ببيند که طبل مي زند بدین معناست که عملي آن چنان که گفته شد بيهوده و لغو انجام مي دهد که برایش هیچ فایده ای نداد
و شما کاري مي کند که حتي توجه ديگران را جلب مي نمايد اما بيهوده است و فاقد سود و فايده  است

اگر در خواب ببينيد که کسي طبل مي زند نشانه این است که ديگري کاری بيهوده انجام مي دهد
و بيننده خواب شاهد اين کار بي نتيجه خواهد بود.صدای طبل نشانه دروغ وفریبکاری است
اگر در خواب احساس کنيد که صداي طبل مي شنويد ولي خود زننده طبل را نمي بينيد
بدین معناست که از فردی دروغ مي شنويد يا ديگران درباره شما حرف مي زنند  و غیبت میکنندو احيانا بدگويي مي کنند.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب طبل بدین معناست که اگر کسی دید با طبل پای کوبید و می رقصید، بدین معناست که اتفاقی برایش می افتد که نا امید و افسرده و غمگین می شود
اگر دید او طبل می زد، دلیل که سخن باطل و دورغ می گوید،
یا کار خلاف و غیر قانونی انجام می دهد که با آن معروف می شود.

لوک اویتنهاو میگوید:

تعبیر خواب طبل دیدن به معنای این است که سفری  یا مسافرتی در انتظار شماست ،
یا خبرهایی در مورد کسی که به شما نیازمند است می شنوید.

ضربه زدن به یک طبل یعنی شما با یک عمل ناشایست  و نادرست جایگاه و منزلت خود را پایین می آورید و از شخصیت خود کم میکنید.

اگر ضربه هایی که به طبل می زنید را در خواب بشنوید،
به معنای این است که  مشکلات و آشفتگی هایی برایتان به وجود می اید.

ابراهیم کرمانی میگوید:

طبل در خواب بدین معناست که اگر کسی دید طبل می زد، دلیل که کارهای باطل و بیهوده انجام داده است و به مردمان وعده و قول دروغ  می دهد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx