تعبیر خواب طحال

تعبیر خواب طحال

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب طحال این مطلب را دنبال کنید

تعبیر خواب طحال بدین معناست که  اگر کسی طحال خود را دردمند دید، بیماری بر وی عارض می شود
و اگر طحال حیوانات حلال گوشت را داشت از آن حیوان که طحالش را دارد،
نشانه این است که سودمند خواهد شد.
و اتفاقات بسیار خوبی برایش می افتد و در زندگی بهره مند می شود
و چیز های خوبی هم نیز نصیبش می شود.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر دید طحال حیوانات درنده را دارد،  نشانه این است که از مکانی یا از زمین گنجی پیدا می کند
ولی از آن سودی و منفعتی در جهت رضای خدا نخواهد برد
و در راه نامشروع و خلاف آن را خرج می کند و ول خرجی میکند

مطیعی تهرانی میگوید

طحال درخواب دیدن،  نشانه دارایی و ثروت و شادمانی و خوشحالی و مال و شادی از بهر قوام تن به اوست.

اگر ببیند که طحال اسب داشت، دلیل کند که در آن سال، او مالی  و ثول و ثروتی بدست خواهد آورد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

اگر ببیند که طحال گوسفند داشت، نشانه این است که از مردی بزرگوار یا از مردی غریب، برای او مالی و دارایی و حاصل خواهد شد.
اگر ببیند طحال داشت، دلیل که به قدر آن از زمین مال یابد و خرم و شادمان شود و طحال هر جانوری که گوشت او حلال است،
دلیل بر مال و دراایی پاک و  حلال نماید و هر جانوری که گوشت او حرام  و ناپاک باشد،
دلیل بر مال وروزی ناپاک حرام کند.

اگر در خواب طحال بزرگ شده را ببییند نشانه این است که مشکلات و گرفتاری های بزرگی برایتان پیش می آید
که حل نشدنی هستند و نمیتوانید حلشان کنید.

اگر در خواب طحال کوچک را ببینید نشانه این است که خبر های خوبی به شما می رسد و کامروا می شوید

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx