تعبیر خواب طلبکار

تعبیر خواب طلبکار
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب طلبکار به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب طلبکار در خواب يا حريف است يا رقيب، يا خصم و دشمن.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

تعبیر خواب طلبکار بدین معناست که اگر واقعا بدهکار باشيد و در خواب طلبکار خود يا هر طلبکار بيگانه يا هرکسي که به اسم طلبکار ببينيد تعبير ندارد
چرا که دنباله انديشه و فکر هاي شماست و خوابتان واکنش تشويشي است
که در زمينه بدهي  و طلب خويش داريد.

مطیعی تهرانی میگوید:

اما اگر واقعا طلبکار نباشيد و در خواب ببينيد کسي به نام طلبکار به شما مراجعه کرده،
يا حريف است يا رقيب و يا دشمن که تفاوت و شدت و ضعف نسبت به وضع و موقعيت خودتان که بيننده رويا هستيد
فرق مي کند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)

تشخيص اين که طلبکار کدام يک از اين سه مي تواند باشد با خود بيننده خواب است
ولي به هر حال از اين سه حال خارج نيست. چانچه در خواب ببينيد طلبکاري داريد که از او مخفي و پنهان مي شويد
و مي گريزيد  نشانه این است که رقيب يا دشمني ديده به شما دارد
و خطري از جانب او تهديدتان مي کند که البته اين خطر مرگبار نيست. بزرگ نيست.

تعبیر خواب طلبکار بدین معناست که اگر ديديد طلبکاري شما را ملاقات کرد و مطالبه اي نموده
و سر و صدا راه انداخت نشانع این است که با کسي که يکديگر را دوست نداريد برخوردي خشن خواهيد داشت و با او به دعوا می انجامید و در میان شما خرابی به وجود می آید

تعبیر خواب طلبکار بدین معناست  که اگر ديديد خودتان از کسي طلب داريد و به دنبالش مي گرديد نسبت به شخصي دين اخلاقي داريد
يا تکليفي به عهده شماست که انجام نداده ايد و خودتان هم مي دانيد ليکن در ذاکره خويش گم کرده ايد.

1/5 - (1 امتیاز)

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها