تعبیر خواب طناب

تعبیر خواب طناب
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب طناب به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب طناب نشانه سفر یا مسیر رسیدن به خواسته ها و آرزوهای شماست.
شما در زندگی خود با حوادث و اتفاقاتی روبرو میشوید که برای حل آن ها نیاز به زمان و وقت دارید.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
تعبیر خواب دیدن طناب شلاقی در خواب این است که می خواهید با زور و فریب و حیله گری به خواسته هایتان برسید و این موضوع باعث می شود که شخصیت منفوری پیدا کنید.
اگر در خواب ببینید که طناب می فروشید
نشانه آن است که به ملاقات دوست یا پیدا کردن همسرتان اشاره دارد.
احتمالا به دنبال شخصی مناسب و درست برای ازدواج هستید
که با او تشکیل خانواده دهید و زندگی کنید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب ازدواج را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب دیدن طناب در خواب ، نشانة آن است که امور عاشقانه شما را دچار سردرگمی و پیچیدگی ها و گرفتاری خواهد کرد
اگر خواب ببینید با طناب اسبها را به جایی می بندید ،
علامت آن است که با قدرتی که به دست می آورید قادر خواهید شد بر اطرافیان چیرگی بیابید و بر آنان پیروز شوید.
اگر خواب ببینید از روی طنابی راه می روید ، نشانة ان است که دست به کاری پرمخاطره و سخت خواهید زد ،
اما با کمال تعجب در این کار توفیق می یابید .
اگر خواب ببینید دیگران از روی طناب راه می روند ،
تعبیرش آن است که از کارها و اقدامات دیگران سود منفعت خواهید برد.

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب طناب اگر خواب دیدید طناب بلندی هست و شما آن را گسیخته و پاره کردید نشانه ان است که
عهد شکنی می کنید و به قول خود عمل نمی کنید
و اگر طناب متعلق به کسی باشد  نشانه آن است که رابطه خود را با او می برید
و قطع می نمایید و دیگر با او صحبت نمی کنید.

اگر در خواب ببینید که مثلا به خواهش همسرتان طنابی در حیاط خانه می بندید
که رخت های شسته را روی آن بگسترانند  نشانه ان است که بین شما و همسرتان و سایر افراد خانواده پیوندی استوار می شود.
که به اندازه استحکام آن طناب محکم است و به اندازه طول آن طناب طولانی .

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx