تعبیر خواب طوفان

تعبیر خواب طوفان
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب طوفان این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب طوفان درخواب نماد غم و اندوه،  و ناراحتی و درگیری، افسردگی، ترس و پیش بینی اخبار بد است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

شدت طوفان در عالم خواب نیز اهمیت دارد.

مثلا اگر شدت طوفان کم بودتعبیرش این است که روزهای بد پایدار و همیشگی نیستند.  و گذرا است از آن سو طوفان شدید نشانه آشفتگی دائمی است

و به یک زندگی پر فراز و نشیب و سخت اشاره دارد.

آنلی بیتون میگوید:

خواب طوفان دیدن نشانه تغییرات و تحولات سریع و بدون بازگشت و پیشرفت و موفقیت است.

تعبیر خواب طوفان همچنین نشانه خطرات و مشکلات و گرفتاری پیش رو است

و گاهی حالات روحی شما را در عالم واقعیت نشان می دهد.
اگر در عالم خواب دیدید که در انتظار طوفان بودیدتعبیرش این است که شما تغییرات و تحولاتی در زندگی تان داده اید
و منتظر واکنش های تند و زننده از طرف مقابل هستید

اگر در خواب ببینید که طوفان شدید می آید و بعد از آن باران شروع به باریدن میکند
نشانه این است که اتفاقاتی بررایتان می افتد(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب باران را مشاهده کنید.)

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر در عالم رویا دیدید که طوفان سختی به سمت شما آمد تعبیرش ایناست که به زودی به بیماری سختی دچار می شوید.

اما اگر قبل از رسیدن به شما متوقف شد تعبیرش ایناست که به زودی از خطر بزرگی جان سالم به در خواهید برد.
اگر در عالم رویا دیدید که از طوفان ترسیدید

تعبیرش این است که دچار شوک بزرگی خواهید شد و این فاجعه، زندگی شما را به طور کامل تغییر خواهد داد.

تعبیر دیدن طوفان از فاصله دور در خواب نشانه این است که خطری آرامش و آسایش شما را در آینده تهدید میکند.

کمی در انتخاب ها و تصمیمات خود دقت کنید تا در آینده دچار مشکل  و گرفتاری نشوید.

این خطر مربوط به زندگی شخصی یا درمورد کسب و کارتان است. ‌

دیدن این خواب همچنین نشانه این است که با همکاران خود به مشکل بر میخورید و این موضوع مانع پیشرفتتان خواهد شد.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها