تعبیر خواب طوق

تعبیر خواب طوق

فهرست مطالب

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب طوق به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب طوق در زمان ما طوق و غل به صور شناخته شده قدیمی متداول و موجود نیست طوق هم می تواند گردن بند باشد و هم النگو.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اعراب از نوعی طوق استفاده می کنند که به مچ پا می آویزند و آن را خلخال می نامند.

داشتن خلخال در خواب نشانه آن است که دارنده آن مجبور می شود جائی که دوست ندارد بماند
و به زبان دیگر مجبور به اقامت و زندگی می شود که هم از اقامت اجباری ناخشنود می شود
و هم محلی را که باید در آن جا بماند دوست نمی دارد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب دیدن طوق درخواب به سه معنا می باشد

اول : حج گذاردن ( به حج خانه خدا رفتن ) .

دوم : ولایت یافتن ( به فرمانروایی رسیدن ) .

سوم : دشمنی و اهانت کردن و غلام و کنیزک ( مرافعه و خصومت کردن ) .

تعبیر خواب طوق بدین معناست که اگر در خواب ببینی طوقی از طلا یا نقره در گردن تو می‌باشد،
نشانه این است که  به قدر و قیمت آن به ریاست
و فرمانروایی می‌رسی و با عدل و انصاف و عدالت برخورد می‌کنی

اگر در خواب خود جنس طوق را آهنی دید ، به معنای فساد  در راه دین است و بدین معناست که به انجام گناه و کار بد آلوده می شوید

اگر طوق از جنس مس یا آهنی باشد ، دلیل که با کسی خصومت و دشمنی کند(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)

اگر در خواب بیند که طوق در گردن داشت ، به این معنا است که دروغ میگوید و پشت سر مردم ناسزا میگوید و تخریب میکند

اگر در خواب طوق ببینید نشانه این است که با فردی با انصاق و منصف روبرو می شوی

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx