تعبیر خواب عرعر

تعبیر خواب عرعر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب عرعر به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب عرعر دو نوع است. اول عرعر که صدای مخصوص الاغ است دوم عرعر که نوعی درخت است.

 تعبیر خواب صدای الاغ در خواب ها نیکو نیست چون معبران شنیدن عرعر را  نشانه غیبت و بدگوئی و خبر بد و دشنام های رکیک تعبیر کرده اند.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

اگر  در خواب صدای عرعر را بشنوید و الاغ صاحب صدا را نبینید نشانه این است که کسی یا کسانی پشت سر شما حرف می زنند و بد می گویند و به شما تهمت می بندند

مطعی تهرانی میگوید

اگر صدای عرعر بشنوید و الاغ را ببینید  نشانه این است که کسی به شما دشنام می دهد و سخنان زشت بر زبان می آورد. و شما را مسخره میکند و پشت سر شما بدگویی میکند

اما  دیدن درخت عرعر  نشانه انسانی است باطل و بیهوده و غیر مفید

 اگر در خواب درخت عرعر دیدید با چنین انسانی برخورد خواهید داشت

اگر درخت عرعر را در خانه خود دیدید که قبلا چنین درختی آن جا نبود
نشانه این است که مهمانی از این دست به شما وارد می شود.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب درخت را مشاهده کنید.)

اگر در خواب درخت عرعر را ببینید که کودکی بالای ان رفته و در روی شاخه های ان نشسته نشانه این است که رزقو روزی فراوان به شما می رسد و میوه های فراوانی نیز به شما می رسد و در زندگی خوشی میبینید و بهره مند میشود

اگر در خواب درخت عرعر را ببنیید که شما شاخه های آن را مشکنید نشانه اتفاقات بد و ناگوار در زندگی است
و بدین معناست که ممکن اشت که در زندگیتان یکی از عزیزان و یا دوستانتان را از دست بدهید
و این بسیار برای شما ناراحت کننده باشد

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها