تعبیر خواب عسل

تعبیر خواب عسل

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر به دنبال تعبیر خواب عسل هستید و دوست دارید بدانید که اگر خواب عسل را ببینید چه تعبیری دارد تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

عسل در دنیای واقعی نمادی از یک خوراکی مفید و خوشمزه و شیرین است آیا فکر می کنید که در خواب نیز همین معانی را دارد؟

اگر در خواب دیدید که عسل می خورید یا عسل تولید می کنید یا کسی به شما عسل هدیه می دهد یا حالت های مختلف حتما کنجکاوید که بدانید چه تعبیری دارد؟!

ما در این مطلب از تعبیر خواب های تعبیرک قصد داریم که تمامی تعبیر خواب های مرتبط با عسل را برای شما بیان کنیم.

و شما بتوانید به راحتی با مطالعه این مطلب در مدت10 دقیقه به تعبیر خواب کامل و دقیق  خود برسید.

و در آخر دیگر نگران تعبیر خواب خود نباشید و تمامی ابهامات درباره خوابتان برایتان شفاف شود.

اگر درخواب عسل دیدید چه معنی می دهد؟

ابراهیم کرمانی درباره عسل می گوید:

1- اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که عسلی طبیعی و خوشمزه را می خورد می تواند بیانگر این باشد

شخص بیننده خواب همیشه روزی حلال دارد و به همین دلیل زندگیش همیشه بر مبنای آرامش خواهد بود.

2-اگرشخص بیننده خواب در خواب ببیند که عسل زیادی در کندوی عسل است می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب به ثروت زیادی دست پیدا می کند این ثروت امکان دارد از طریق ارث باشد یا از طریق کار خود شخص بیننده خواب.

3-تعبیر خواب عسل، اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که عسلی را می خورد و مزه کمی شوری دارد

امکان دارد بیانگر این باشد که شخص  بیننده خواب دچار بیماری هایی شود .

4-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که عسل روانی را می خورد می تواند بیانگر این باشد

که به احتمال زیاد شخص بیننده خواب عمر طولانی خواهد داشت.

عسل سیاه

تعبیر خواب هدیه عسل

1-تعبیر خواب عسل،اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که شخصی برای او عسل می آورد می تواند بیانگر دو چیز باشد:

  • اول اینکه اگر شخص بیننده خواب مریض باشد به زودی حال او خوب خواهد شد.
  • تعبیر دوم این خواب می تواند بیانگر این باشد که خیر و نیکی از شخصی به شخص بیننده خواب می رسد.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که عسلی را از شخصی هدیه می گیرد و می بیند که عسل تغییر مزه داده است

می تواند بیانگر این باشد که از شخصی که حتی شخص بیننده خواب انتظارش را ندارد ضربه سختی می خورد.

3-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که از یک شخص پیر و سفید موی عسل هدیه می گرد می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد شخصی در اطراف شخص بیننده خواب باشد که تجربیات و علمش را در اختیار شخص بیننده خواب بگذارد

و اگر شخص بیننده خواب بتواند از این تجربیات درست استفاده کند می تواند پیشرفت های زیادی را بکند.

خوردن عسل در خواب چه معنی می دهد؟

امام جعفر صادق(ع) درباره خوردن عسل می گوید:

اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که عسلی را می خورد و از مزه آن عسل لذت می برد عسل در خواب آن شخص  تعبیرش می تواند موارد زیر باشد:

1-تعبیر خواب عسل؛ اگر شخص بیننده خواب ببیند که عسل گوارایی را می خورد می تواند بیانگر روزی پاک و عاقبت بخیری باشد.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که عسلی که می خورد بسیار شیرین است می تواند بیانگر چند برابر شدن ثروت شخص بیننده خواب باشد.

3-شخص بیننده خواب اگر در خواب ببیند که عسلی که روبه روی او گذاشتند را تا انتها می خورد می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب به اهداف و آرزو هایش خواهد رسید و از این مسیر لذت نیز خواهد برد.

4-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که همینکه عسل را در دهان می گذارد عسل در دهانش آب می شود

می تواند بیانگر این باشد که هیچگاه شخص بیننده خواب محتاج شخصی نمی شود.

آنلی بیتون درباره خوردن عسل در خواب عقیده دارد:

1-تعبیر خواب عسل،اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که عسل می خورد می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب به ثروت زیادی دست پیدا خواهد کرد و این ثروت را از راه حلال بدست خواهدآورد.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که کسی با دستش به او عسل می دهد و شخص بیننده خواب آن عسل را می خورد

می تواند بیانگر این باشد که امکان دارد به زودی شخصی وارد زندگی شخص بیننده خواب شود که شخص بیننده خواب بسیار به او اعتماد خواهد کرد.

3-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که عسل را با غذا های دیگر ترکیب می کندو می خورد می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد شخص بیننده خواب بسیار آدم زیاده خواهی باشد و در بخش هایی از زندگی این زیاده خواهی به ضرر شخص بیننده خواب تمام خواهد شد.عسل بسته بندی شده

لوک اویتنهاو درباره خوردن عسل در خواب می گوید:

1-تعبیر خواب عسل، اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که عسل می خورد می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد شخص بیننده خواب دوستی جدید پیدا کند.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که خوراکی های مختلفی را جلویش می گذارند و یکی از آن خوراکی ها عسل است

و شخص بیننده خواب عسل را می خورد می تواند بیانگر این باشد که شخص بیننده خواب کاری را شروع خواهد کرد بسیار از آن کار سود خواهد کرد.

تعبیر خواب تولید عسل

عسل طبیعی

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تولید عسل می گوید:

1-تعبیر خواب عسل، اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که زنبور نگه می دارد و عسل تولید می کند

می تواند بیانگر این باشد که رزق و روزی زیادی به شخص بیننده خواب می رسد.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که عسلی که تولید می کند تلخ است می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد شخص بیننده خواب در کار های موفق نشود و شکست بخورد البته این شکست همیشگی نخواهد بود.

3-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که زنبور نگه می دارد و عسل تولید می کند ولی به ناگاه زنبور ها گم می شوند

می تواند بیانگر این باشد که شخص بیننده خواب امکان دارد که دچار تردید هایی در دلش باشد که این تردید ها ممکن است بسیار به ضرر شخص بیننده خواب باشند.

4-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که عسل هایی که تولید می کند بسیار شیرین است می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب به زودی سود زیادی خواهد کرد و نفع زیادی خواهد برد.

5-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که عسل قلابی تولید می کند می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب  امکان دارد دچار شکست هایی شود که باعث و بانی آن شکست ها خود شخص بیننده خواب است.

*شما تعبیرکی های عزیز همچنین می تواند به صورت رایگان تعبیر خواب زنبور را نیز مشاهده کنید*

اگر تاکنون به جواب تعبیر خوابتان نرسید علاوه بر گفتگوی آنلاین شما عزیزان می توانید از  تعبیر خواب تلفنی سایت نیز استفاده کنید

شماره تلفن تعبیر خواب را شماره گیری کنید و خوابتان را برای معبرین تعبیرک تعریف کنید و به صورت کاملا خصوصی  تعبیر دقیق خوابتان را مطلع شوید.

شما تعبیرکی های عزیز می توانید نظرات و سوال هایتان را درباره این مطلب در قسمت نظرات با ما و دیگر کاربران در میان بگذارید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx