تعبیر خواب عطسه کردن

تعبیر خواب عطسه کردن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب عطسه  کردن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب عطسه کردن بدین معناست که اگر ببینید عطسه می‌کنید و یکی دوبار پی در پی عطسه می‌زنید تعبیر مثبت و خوبی دارد.
خواب شما می‌گوید نیازتان رفع می‌گردد و برآورده می شود. و فراغت حاصل می‌کنید.
اما بیشتر از دو عطسه در خواب تعبیر خوبی ندارد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر در خواب هنگام عطسه زدن ببینی که آب بینی تو بیرون آمده است
یـعـنـی در حق تو حرف زشتی می‌زنند و پشت سرت بد گویی می کنند.
اگر در خواب ببینی بعد از عطسه جانوری از بینی تو بیرون آمد، یـعـنـی خداوند به تو فرزندی می‌دهد و تو بچه دار می شوی.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر در خواب بیند که عطسه کرد و الحمدلله گفت، دلیل است که شخصیتی او را راهنمایی درست کرده و از بزرگی حاجتش روا شود.
اگر دو عطسه بزند، نشانه آن است که  محتاج و نیازمند طبیب می‌شود.
اگر بیند که سه نوبت عطسه داد نیک بود.
اگر بیند که عطسه بسیار کرد خوب نیست وبدین معناست که به مراد و آروزی دلش نمی رسد.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب عطسه كردن ، نشانة آن است كه به سرعت از خبرهایی مطلع می شوید ، و نقشه هایتان را تغییر می دهید .
اگر خواب ببینید دیگران عطسه می كنند ، نشانة آن است كه ملاقات و دیدار با برخی از مردم برایتان ملال آور خواهد شد .

مطیعی تهرانی میگوید:

اگر می‌خواهید کاری را انجام دهید یکی دیگر عطسه می‌زند و شخصی می‌گوید صبر آمد.
دوباره همان شخص اظهار می‌دارد جهد آمد حالا این نوع عطسه در خواب نشانه رفع حاجت  و آرزواست.
اگر در خواب ببینید دیگری عطسه زد و به شما نگاه کرد یعنی کسی هست که می‌خواهد موضوعی را به یاد شما بیاورد و برایتان بازگو کند و یا موضوعی هست که فراموشتان شده است.

جابر مغربی میگوید:

تعبیر خواب عطسه کردن  نشانه مال و اموالی است که راحت و آسان و بدون سختی به دست می‌آید.
اگر خواب ببینی بیشتر از سه بار عطسه کرده‌ای، یـعـنـی با سختی و زحمت و بلا به آرزوهایت می رسی.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx