تعبیر خواب علف

تعبیر خواب علف

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب علف این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب علف در خواب اگر سبز و تازه باشد خوب است و اگر خشک و زرد باشد خوب نیست و غم و رنج و ابتلا و گرفتاری  و بلا تعبیر می شود.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اگر در خواب ببینید علف از زمین می چینید نشانه ان است که  خیر و خوبی به شما می رسد
اگر علف را به عنوان وجین می چینید نشانه آن است که  اصلاح می کنید و کاری نیک انجام می دهید.
اگر خواب ببینید یک بغل علف دارید و سبز و تازه است به طوری که حتی بوی آن را استشمام می کنید خوب است
و به اندازه آن سود و منفعت عایدتان می گردد ولی اگر زرد باشد و خشک خوب نیست.
دیدن علفزار در خواب  نشانه کامروایی است.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب دیدن علف بدین معناست که اگر خواب ببينيد علف مي چينيد ،
علامت آن است كه از زندگي خود نتيجه اي خيرآميز خواهيد ديد و موفقیت حاصل می کنید .
اگر كشاورزی چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه محصولاتی فراوان برداشت خواهد كرد و برداشت خوبی خواهد داشت.
اگر در خواب مزرعه ای( تعبیر خواب مزرعه ) ببينيد كه تازه علف هايش كوتاه شده است ،
علامت آن است كه به پيروزي  و موفقیت چشم گير دست خواهيد يافت .
اگر خواب ببينيد علفها را حمل و جابجا مي كنيد و به انبار غله مي بريد ،
نشانة آن است كه بخت و اقبال به شما كمك مي كند تا در كاري منفعت و سود فراوان به دست بياوريد .
تعبیر خواب ديدن گاري هاي پراز علف در خواب كه از خيابان مي گذرند ،
علامت آن  است كه با افرادي قدرتمند دوست می شویدو آنها با رفتار خود باعث شادماني و خوشحالی خاطر شما مي شوند .
اگر خواب ببينيد به حيوانات علف مي دهيد ، نشانة آن است كه با فردي دست دوستي مي دهيد ،
و او شما را به مقامي بالاتر مي رساند و به شما احترام میگذارد و اهمیت می دهد.

لوک اویتنهاو میگوید:

اگر خواب علف ببینید نشانه آن است که باید مراقب کلاهبرداران باشيد.

اگر خواب ببینید که علف می برید نشانه آن است که ثروتمند می شوید.

اگر در خواب ببینید که روي علف دراز کشيده اید نشانه آن است که بيمار می شوید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx