تعبیر خواب عنقا

تعبیر خواب عنقا

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب عنقا این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب عنقا نیز یک مرغ افسانه ای و از کلمات مهجور زبان فارسی است

تعبیر عنقا تعبیر سیمرغ است,که در حرف ـ س ـ آمده است و بیشتر نشان بلند پروازی و بلندی طبع و والائی است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر عنقا در خواب ببینید که در خانه شماست یا بر بام خانه شما نشسته نشانه  بسیار خوب است و خواب شما می گوید ,شان و رفعت مقام و منزلت و بزرگی می یابید و شاخص می شوید.

اگر در خواب بیند عنقا می زد، به این معنا است که به باطل و سخن دروغ و محال و فریب و حیله گری رضا دهد

.اگر در خواب بیند عنقا شکست یا ضایع شد، به این معنا است که از دروغ  و کار اشتباه توبه کند
و دیگر کار گناه انجام نمی دهد

خواب عنقا می گوید دیدن عنقا در خواب اگر بر پشت بام شما باشد خوب است
و به معنای خوشس و اتفاقات خوب در زندگی است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پشت بام را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب زدن عنقا در خواب به معنای دروغ گفتن است
و بدین معناست که شما فردی را با زبان و گفتار خود آزار و اذیت می دهید و باعث ناراحتی او می شوید

دیدن عنقا در حال پرواز نشانه رسیدن به موفقیت و خوشی در زندگی است
و بدین معناست که اتفاقات خوبی برایتان می افتد که بسیار نیکو و خوب است.

تعبیر خواب دیدن عنقا زخمی در خواب نشانه بروز سختی و مشکلات در زندگی است
و همچنین نشانه از دست دادن عزیزان و دوستان در زندگیتان است
و همچنین نشانه رسیدن خبر های ناخوش و بد در زندگی است که بسیار روحیه شما را ضعیف میکند و برایتان بد است

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx