تعبیر خواب عینک

تعبیر خواب عینک
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای خواندن تعبیر خواب عینک همراه تعبیرک باشید.

تعبیر خواب عینک به شروع دوباره، روشن بینی و چشم بصیرت اشاره دارد. همچنین نوعی نیروی محافظت کننده در زندگی است که، از آن بی خبر هستید.

تعبیر خواب آنلاین به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب انواع رنگ عینک :

عینک صورتی نشانه این است که دید شما را نسبت به مسائل اطراف، از روی احساسات پاک شماست و بسیاری از خصلت های بد را نادیده می گیرید.

دیدن عینک سبز در خواب، به موفقیت های شما در زندگی اشاره دارد.

عینک سیاه، نشانه دید منفی و شکاک بودن در زندگی است.

عینک سفید، نشانه پاکی و بخشندگی است.

دیدن عینک زرد در خواب، نشانه بیماری است.

عینک آبی، نشانه آرامش بیش از حد شما نسبت به دیگران است.

عینک قرمز در خواب، نشانه احساسی بودن بیش از حد شماست.

تعبیر خواب انواع رنگ ها در تعبیرک وجود دارد. میتوانید مشاهده کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید عینک زده اید دلتان روشن می شود. این در صورتی است که عینکی نباشید. ولی اگر عینکی باشید و هنگام راه رفتن عینک بزنید، تعبیر شخصی ندارد.

عینک مطالعه را فقط به وقت خواندن و نوشتن می زنند. لذا مشمول عینک همیشگی نمی شود.

اگر در خواب ببینید که عینکی داشته و آن را گم کرده اید، مشکلی برای شما پیش می آید.

اگر ببینید که عینک شما شکسته است، زیان می بینید. و گرفتار سختی و تنگی می شوید.

عینک، مرد خیر و نیکوکاری است که؛ دست شما را می گیرد. و کارها را برای شما آسان می کند.

دیدن عینک در خواب گویای آن است که؛ چنین کسی در زندگی شما نقش می گیرد.

اگر ببینید که همسرتان عینک زده و او عینکی نباشد، چیزی در شما، اعجاب و ناراحتی او را برانگیخته که شهامت پرسیدن ندارد.

اگر ببینید که عینک آفتابی زده اید؛ رازی دارید که می کوشید پنهان نگه دارید.

اگر ببینید که همسرتان عینک آفتابی زده، او واقعیتی را از شما پنهان می کند.

مولف گوید :

اگر کسی که عینکی است، و هر نحوی عینک نداشته باشد، و در دیدن دوچار مشکل شود، دلیل که از راه هدایت باز مانده.

استفاده از هر نوع عینک، برای کسانی که عینکی نیستند در صورتی که موجب شود نور وارد شده بر چشم را کاهش یابد، گرفتاری در گمراهی. و اگر موجب بهتر دیدن شود هدایت یافتگی.

آنلی بیتون می ‌گوید :

عینک در خواب، نشانه آن است که بیگانگان تغییراتی در زندگی و کار شما می دهند که باعث نگرانی شما خواهد شد.

دیدن عینکی شکسته در خواب، نشانه آن است که خود را سرگرم تفریحات نامشروع و ناپسند خواهید کرد.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها