تعبیر خواب غار

تعبیر خواب غار
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

آیا تا به حال در زندگیتان وارد غار شده اید؟ در خواب چطور؟ غار ها یکی از عجیب ترین پدیده های طبیعت هستند و دیدن آنها در خواب به طور کلی تعبیر خوبی ندارد.

اگر تاکنون در خواب غار دیده اید یا در خواب احساس کرده اید درون یک غار هستید این مطلب تعبیر خواب غار از سایت تعبیرک به شما کمک میکند که معنی و مفهوم خواب خود را بفهمید و تاثیر آن بر خود و اطافیان متوجه شوید.

دیدن این نوع خواب نشان از شناخت درون و بیرون انسان دارد.

گم شدن در غار نشانه تنها شدن و بی کسی شخص می باشد.

احتمال دارد غاری که در خواب می بینید روشن یا تاریک باشد ، در این صورت خوابی که می بینید میتواند حالت های مختلفی داشته باشد که معبرین آنها را تعبیر کرده اند.

تعبیر خواب غار به روایت محمد ابن سیرین

 • اگر بیند در غار رفت و در آنجا مقیم شد، دلیل که از دنیا برود.
 • اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد، دلیل که به کاری سخت گرفتار شود.
 • اگر بیند در غار رفت و آن غار روشن شد ، دلیل که او را در زندان کنند.
 • اگر غار را تنگ و تاریک بدید، دلیل که محبوس و هلاک شود.

تعبیر خواب غار

 

خواب غار در کتاب سرزمین رویاها در انواع مختلفی بدین شرح بیان شده است :

 • اگر در خواب خود غار ببینید تعبیر خوابتان یک تغییر بد در وضع مالی شما است.
 • اگر در خواب خود دیدید که شما را به غار می برند تعبیر خواب شما این است که دوستان زیادی پیدا می کنید.
 • اگر در خواب دیدید که در یک غار غذا می خورید مفهوم این خواب ثروت می باشد.
 • اگر در خواب دیدید که در یک جشن در غار حضور دارید تعبیر خواب شما این است که ثروت زیادی در انتظارتان است.
 • اگر در خواب دیدید که شما را در یک غار حبس کرده اند تعبیر خوابتان این است که یک سفر خطرناک پیش رو دارید.
منوچهر مطیعی درباره تعبیر خواب غار می گوید :
 • به طور کلی دیدن غار در خواب نشانه مثبتی نیست و وارد شدن به غار در خواب بدتر از دیدن آن است و بدتر از آن این است که وارد شوی و خارج نشوی.
 • اگر در خواب غار بزرگی ببینید تعبیر خواب شما این است که با مشکل بزرگی رو به رو خواهید شد.

غار ترسناک

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی در تعبیر خواب غار می گوید :
 • دیدن غار در خواب تعبیرش ، رحم است، بیانگر پناهندگی، محافظت و پنهان بودن است.
 • تعبیر خواب راه رفتن در غار ، کشف ذهن ناخودآگاهتان است. نشانه ای از خود شناسی و اکتشاف خود است.
تعبیر خواب غار به روایت آنلی بیتون :
 • اگر در خواب خود نور ماه را در دهانه غار ببینید ، تعبیر آن است که دچار سردرگمی خواهید شد و در کار خود رقبایتان به شما غلبه خواهند کرد.
 • اگر در خواب ببینید در غاری هستید ، تعبیر خواب آن است که از وابستگان و عزیزان خود دور خواهید شد.
به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها