تعبیر خواب غار

تعبیر خواب غار

فهرست مطالب

آیا شما هم به این فکر کرده اید که تعبیر خواب غار چیست و چه معنایی دارد؟

ممکن است شما هم در عالم خواب غاری را دیده باشید یا در عالم خواب مشاهده کرده باشید
دیدن این نوع خواب نشانه شناخت درون و بیرون آدمی است.
احتمال دارد غاری که در خواب می بینید تاریک یا روشن باشد.
در این صورت خوابی که شما می بینید می تواند حالت های مختلفی داشته باشد که معبرین آن ها را بیان کرده اند.
اگر کسی در خواب ببیند داخل یک غار است خواب او نشانگر محافظت و پنهان بودن خواهد بود.
اما اگر بخواهید می توانید تعبیر خواب آنلاین در تعبیرک بشنوید و ببنید.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

  • اگر بیند درغار رفت و در آنجا مقیم شد، دلیل که از دنیا برود.
  • اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد، دلیل که به کاری سخت گرفتار شود.
  • اگر بیند در غار رفت و آن غار روشن شد، دلیل که او را در زندان کنند.
  • اگر غار را تنگ و تاریک بدید، دلیل که محبوس و هلاک شود.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

دیدن غار در خواب تعبیرش ، رحم است، بیانگر پناهندگی، محافظت و پنهان بودن است

تعبیر خواب راه رفتن در غار ، کشف ذهن ناخودآگاهتان است. نشانه ای از خود شناسی و اکتشاف خود است

0 0 رای ها
Article Rating
0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx
()
x