تعبیر خواب غذا

تعبیر خواب غذا
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب غذا به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب غذا نشانه نعمت و خیرو برکت و  رزق و روزی است ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبیر تاثیر مثبت و منفی می گذاردکه باید مورد توجه قرار بگیرد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
اگر  در خواب ببینید که غذایی که پیش روی دارید بد رنگ و متعفن و بد بو باشد نشانه آن است که در شما کراهت پدید آورد و تعبیر خواب غذای سالم را ندارد و بیماری و رنجوری تعبیر می‌شود.
روی هم رفته دیدن غذا در خواب خوب است به شرطی که سالم  و مغذی باشد.
اگر غذا ترش باشد نشانه آن است که  غم می‌آورد
چنانچه غذا تلخ باشد نشانه تلخ کامی و شکست است.
اگر غذایی که می‌خورید دارچین و فلفل داشته باشد همین تعبیر را دارد
یعنی گرفتار تلخ کامی و بدبختی می شوید و اتفاقات بدی برایتان می افتد.

تعبیر خواب ابن سیرین:

تعبیر خواب غذا  بدین معناست که اگر در خواب هر خوردنی و غذایی که بوی خوش دارد را ببینید نشانه نیکی  و خوبی است.
اگر خواب ناخوش بود، دلیل بر شر و بدی است
اگر در خواب بیند که غذای تلخ و ناخوش  می خورد، دلیل بر درویشی و بیچارگی و فقیری است.
اگر در خواب ببینی لقمه و یا غذای  شیرین در دهان گذاشته‌ای،
تعبیرش این است که حرف خوشایندی می‌زنی. تعبیر هر غذای خوشبوئی،  نشانه خوبی و نیکی می‌باشد.

ابراهیم کرمانی میگوید:

تعبیر خواب غذا بدین معناست که اگر در خواب غذایی را بخورید که  ترش و ناخوشایند و تلخ و شور بود، یـعـنـی دچار رنج و اندوه و ناراحتی میشوید.
اگر در خواب ببییند که فردی غذا می فروشد نشانه آن است که ، شخصی صاحب‌سخن و سخنور می‌باشد.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها