تعبیر خواب غذا

تعبیر خواب غذا

فهرست مطالب

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب غذا به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب غذا نشانه نعمت و خیرو برکت و  رزق و روزی است ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبیر تاثیر مثبت و منفی می گذاردکه باید مورد توجه قرار بگیرد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
اگر  در خواب ببینید که غذایی که پیش روی دارید بد رنگ و متعفن و بد بو باشد نشانه آن است که در شما کراهت پدید آورد و تعبیر خواب غذای سالم را ندارد و بیماری و رنجوری تعبیر می‌شود.
روی هم رفته دیدن غذا در خواب خوب است به شرطی که سالم  و مغذی باشد.
اگر غذا ترش باشد نشانه آن است که  غم می‌آورد
چنانچه غذا تلخ باشد نشانه تلخ کامی و شکست است.
اگر غذایی که می‌خورید دارچین و فلفل داشته باشد همین تعبیر را دارد
یعنی گرفتار تلخ کامی و بدبختی می شوید و اتفاقات بدی برایتان می افتد.

تعبیر خواب ابن سیرین:

تعبیر خواب غذا  بدین معناست که اگر در خواب هر خوردنی و غذایی که بوی خوش دارد را ببینید نشانه نیکی  و خوبی است.
اگر خواب ناخوش بود، دلیل بر شر و بدی است
اگر در خواب بیند که غذای تلخ و ناخوش  می خورد، دلیل بر درویشی و بیچارگی و فقیری است.
اگر در خواب ببینی لقمه و یا غذای  شیرین در دهان گذاشته‌ای،
تعبیرش این است که حرف خوشایندی می‌زنی. تعبیر هر غذای خوشبوئی،  نشانه خوبی و نیکی می‌باشد.

ابراهیم کرمانی میگوید:

تعبیر خواب غذا بدین معناست که اگر در خواب غذایی را بخورید که  ترش و ناخوشایند و تلخ و شور بود، یـعـنـی دچار رنج و اندوه و ناراحتی میشوید.
اگر در خواب ببییند که فردی غذا می فروشد نشانه آن است که ، شخصی صاحب‌سخن و سخنور می‌باشد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx