تعبیر خواب غرق شدن در آب

تعبیر خواب غرق شدن در آب
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم در مورد تعبیر خواب غرق شدن در آب اطلاعاتی را به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب غرق شدن در آب نشانه مشکلات و گرفتاری هایی در زندگی است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب کامل و واقعی را مشاهده کنید.

اگر در خواب ببینید که در آب غرق می شوید نشانه این است که خبر های بدی به شما می رسدکه بسیار ناراحت کننده خواهد بود

اگر در خواب ببینید که در آب استخر در حال غرق شدن هستید
نشانه این است که فرد مهمی را در زندگیتان از دست میدهید و این از دست دادن باعث عذاب و ناراحتی شما می شود.

اگر در خواب ببینیدکه در حال غرق شدن در آب هستید و فردی شما را نجات می دهد
نشانه این است که دیگران به شما در انجام کاری کمک میکنند و شما را به موفقیت نزدیک می کنند.

تعبیر خواب غرق شدن در آب نشانه این است که به خواسته ها و آرزوهای خود نمی رسید و هیچ پیشرفتی نمی کنید.

اگر در خواب ببینیید که فرزندتان در آب استخر در حال غرق شدن است
نشانه این است که برکت و رزق و روزی از زندگی شما می رود.

اگر در خواب ببینید که شما در آب غرق می شوید و همسرتان شما را نجات می دهد
نشانه این است که مشکلات و گرفتاری های شما حل خواهد شد و خبر های خوبی به شما می رسد. که بسیار خوشحال می شوید و حالتان خوب می شود

غرق شدن در آب  بیانگر احساسات و عواطف له شده می باشد،
یا اینکه احتمال دارد احساس سرکوب که در گذشته داشته اید بازگردد و گریبان شما را بگیرد. و این باعث غم و اندوه و افسردگی شما شود.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب غرق شده  در آب و بمیرید یعنی احساسات تان باز خواهند گشت
اما اگر در خواب در حال غرق شدن  در آب بودید و نجات یافتید یعنی در زندگی به آرامش و آسایش می رسید و در کار و حرفه خود پیشرفت می کنید.

آب در خواب نمادی از احساسات و عواطف ما می باشد.
غرق شدن در آب یعنی غرق شدن در احساسات، این احساس می تواند عاطفی باشد،
می تواند یک کینه  و کدورت قدیمی باشد یا افسردگی هایی که در حال جنگ  ودعوا با آنها هستید. (در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب جنگ و دعوا را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید

اگر کسی در خواب شما در آب غرق شود یعنی عادت های بدی دارید
که باید از آنها دوری کنید، تا گرفتار نشوید و زندگی با آرامشی را داشته باشید.

اگر در خواب ببینید که همسرتان در آب غرق شده است و شما او را نجات می دهید
نشانه این است که در زندگی به زودی صاحب فرزند می شوید
و همچنین خداوند پول و دارایی فراوانی را به شما می دهد.

اگر در خواب ببینید که در آب غرق می شوید نشانه این است که کار خلاف و غیر قانونی انجام می دهید و شما را مجازات خواهند کرد و شکنجه می بینید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها