تعبیر خواب غول

تعبیر خواب غول
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

ما در این مطلب می خواهیم برای شما تعبیر خواب غول را شرح بدهیم

غول در خواب به معنای دشمن است دیدن غولی که مارو میترساند به معنای تهدید شدن است و فرار از غول به معنای پیروزی بر دشمن می باشد .

تعبیر خواب آنلاین را در کمترین زمان از ما بخواهید

تعبیر خواب غول

منو چهر مطیعی می گوید:

غول در خواب یا واکنش ضعف است یا دشمنی است .بزرگ که همه از او میترسیم و هم آسیب می بینیم و همیشه برای ما ایجاد خطر می کند .

اگر در خواب غولی دیدید که عزم شما را داشت از جانب کسی مورد تهدید قرار می گیرید .اگر در خواب دیدید از غول بگریزید امنیت می یابید و اگر او را بکشید یا منهدم کنید بر دشمن چیره می شوید .

در خواب غولی ببینید که خوشحال است شما ناراحت می شوید و اگر غول اندوهگین و ژنده بود ,شادی بزرگی برای شما پیش می آید . غول واکنش ضعف بیننده خواب است .بزرگی کار هم می تواند مولد احساس ضعف باشد

با یک غول مواجه می شوید : شانس و موفقیت

یک غول را می کشید : درآمدهای مالی مختلف خواهید داشت .

یک غول خیلی بزرگ : یک موفقیت خیلی بزرگ

یک غول بهمراهی اشخاص دیگر : موفقیت در عشق

در واقع غول نشان دهنده ضعف در فرددی است که خواب را می بیند . بزرگی یک کار هم می تواند باعث ایجاد ناتوانی و ضعف در فرد می گردد.

 

مقالات مرتبط

1 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx