تعبیر خواب فاخته

تعبیر خواب فاخته

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب فاخته این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب فاخته بدین معناست که اگر در خواب فاخته ای را در قفس ببینید معنی خواب شما نا امیدی و ناراحتی و گرفتاری در نزدگی است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

آنلی بیتون میگوید

دیدن قفس پر از فاخته ای را به معنای داشتن زندگی خوب توام با موفقیت و ثروت و فرزندان خوب می داند.
و بدین معناتس که در زندگیتان به هر انچه که فکر میک نید می رسید و پیشرفت میکنید.

اگر در خواب یک فاخته ای را در قفس دیدید معنی خواب شما این است که با فردی دارا و ثروتمند ازدواج میکنید و با او تشکیل خانواده می دهید.

تعبیر خواب  دیدن قفس فاخته را از دست دادن آزادی تعبیر می کند و بدین معناست که شما در زندگیتان محدود خواهید شد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب قفس را مشاهده کنید.)

 

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب  فاخته در خواب سه معنی دارد.

معنی اول دیدن فاخته در خواب نشانه زن است.

معنی دوم دیدن فاخته در خواب نشانه فرزند است.

معنی سوم دیدن فاخته در خواب نشانه کنیز و خدمتکار است.

کارل یونگ میگوید

تعبیر خواب فاخته بدین معناست که اگر در خواب دیدید که فاخته دارید
معنی خواب این است که چنین زنی دارید.

اگر در خواب گوشت فاخته بخورید معنی خواب این است که به همان اندازه مال و ثروت و دارایی ب شما می رسد.

اگر در خواب دیدید که فاخته روی خانه شما نشست و آواز خواند از کسی که از شما دور است خبر خوبی به شما می رسد و خوشحال کننده است

اگر در خواب خود فاخته ببینید معنی خواب شما این است که عزیزی را از دست می دهید
و یا اتفاقات بدی برای دوستانتان می افتد

اگر در خواب دیدید که فاخته آواز می خواند نشان هاین است که
یکی از اعضای خانواده شما تصادف می کند. و یا حادثه بد تری برای او می افتد

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx