تعبیر خواب فالوده

تعبیر خواب فالوده
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب فالوده به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب فالوده بدین معناست که اگر بيند لقمه فالوده خورد، دليل است سخن خوش بگويد.

اگر بيند كه فالوده در دهن كسي نهاد، دليل است كه از بهر وي كاري نيكو كند.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

ديدن فالوده بر چهاروجه است.
اول: سخنان خوش.
دوم: مالي كه با رنج و زحمت حاصل كند.
سوم: كاري نيكو.
چهارم: كاري كه به دشواري برآيد (کار دشواري که به نتيجه برسد).

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

تعبیر خواب فالوده بدین معناست که فالوده خودش چيز زيادي ندارد که بگويد. فالوده نيز از ماکولات است و تعبيري مشابه دارد بلکه اجزا تشکيل دهنده فالوده آن را داراي تعبيري مي کنند.

اگر در خواب ببينيد فالوده اي مي خوريد که از خرده هاي يخ و شربت درست شده شيرين کام مي شويد
به شرطي که سردي يخ آنقدر نباشد که شما دهان خود را جمع کنيد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب یخ را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب فالوده بدین معناست که اگر ريزه هاي برف و يخ دهان شما را جمع کند به طوري که سردتان بشود و در خواب اين سردي را حس کنيد شيريني فالوده يعني شيرين کامي تحت الشعاع قرار مي گيرد
و تعبيرش اين است که سخني سرد مي شنويد
در فالوده اگر شيريني شربت بيشتر باشد شما را تحسين مي گويند و مدحتان مي کنند
و اگر سردي يخ بيشتر بود سخني سرد خواهيد شنيد يا پشت شما بد خواهند گفت.
اگر در خواب ديديد که فالوده به کسي داديد او را از خود مي رنجانيد و سرد مي کنيد و دیگر او نسبت به شما حس خوبی ندارد  و خودش را به شما نزدیک نمی کند  و اگر ديگري به شما داد تعبير همان است که گفته شد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx