تعبیر خواب فحش دادن

تعبیر خواب فحش دادن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب فحش دادن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب فحش دادن به معنی دوستی و محبت است.
اگر کسی در خواب به دشمنی فحش و ناسزا می گفت،
بدین معناست که  در بیداری با دوستش کلمات محبت آمیز رد و بدل خواهد کرد و وضع و حالش خوب می شود
ولی اگر خواب ببیند که به کسی که با او دشمنی  و ستیزندارد برخورد بدی دارد و به او فحش می دهد،
بدین معناست که آن شخص در بیداری به او غلبه خواهد کرد و حرف خود را پیش خواهد برد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را در کمترین زمان مشاهده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر در خواب ببینی که روزه ای وبا دهن روزه پشت سر مردم غیبت می کنی و یا ناسزا می گویی
معنی خواب شما این است که کار های ریا کارانه انجام می دهید
و در کار هایتان دورغ میگویید و فریب می دهید و نمی توانید صادقانه حرف های خود را بزنید.

اگر در خواب ببینی که به تو فحش می دهد و یا فحش بشنوی ،
معنی خواب این است موضوع سیا مشکل ناخوشایند و ناراحت کننده ای پیش می آید،
ولی زود برطرف می شود و ناراحتیتان هم از بین می رود.

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب دیدید که به کسی فحش می دهید
معنی خواب این است که در زندگی موفق نمی شوید و با لجبازی به خودتان آسیب می زنید.

اگر در خواب دیدید که زن جوانی به دیگران بی احترامی می کند و فحش می دهد معنی خواب این است که دیگران به او بی توجه می شوند و به او اهمیت نمی دهند.
و او دچار مشکلاتی می شود که از کار هایی که کرده خود پشیمان می شود.

اگر در خواب دیدید که کسی به شما فحش می دهد
معنی خواب این است که در کارها موفق نمی شوید و نتیجه خوبی را به دست نمی آورید.

اگر کسی به شما فحش داد در خواب معنی خواب این است که ممکن است عده ای در زندگی خصوصی و شخصی شما دخالت کنند و مشکل به وجود بیاورند.

اگر زن جوانی در خواب دید که به او فحش می دهند
معنی خواب این است که عده ای با او دشمنی  و ستیزمی کنند و علت این دشمنی حسادت و رقابت است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
3
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx