تعبیر خواب فراش

تعبیر خواب فراش
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب فراش این مطلب ا دنبال کنیدتعبیر خواب فراش دليل است بر زن دلاله كه از بهر مردم خواهد

اگر ديد كه فراشي مي كرد، دليل است از بهر خود يا از بهر ديگران زن میگیرد و با او تشگیل خانواده می دهد

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

فراش را دلال و دلاله تعبير کرده اند. فراش به معني سرايدار و امربر است

کسي که در غيبت شما نگهبان و مراقب خانه يا دفتر شماست
و در حضورتان امر  و دستورمي برد و دستورهاي سرپائي را انجام مي دهد.

معبرین غربی میگویند

معبران قديمي نوشته اند ديدن فراش در خواب نشان آن است که زن يا مردي دلال و واسطه در زندگي شما پيدا مي شود که کاري به او رجوع مي کنيد و کاری را به او می سپارید
و به سراغ او می روید مثل خريد يا فروش خانه و زمين و اتومبيل.

فراش در خواب کسي است که مي تواند واسطه انجام کارهايي باشد و خودش قابليت و توانايي انجام کار مشخصي را ندارد و نمیاواند کاری کند و نتیجه خوبی هم از کار نمیگیرد و پیشرفت هم نمی کند

اين در صورتي است که فراش را درخواب ببينيد

ولي اگر ببينيد که خودتان فراش شده ايد نشان آن است که خود شما واسطه انجام کاري مي شويد
که نه سودش به شما مي رسد و نه زيان آن متوجه شما خواهد بود بله کاری است که به شما بی مربوط است

اگر در خواب ببینید که فرزند شما فراش شده است نشانه این است که رزق و روزی فراوان به زندگی شما می آید و شما در زندگی به آرامش می رسید

اگر در خواب ببینید که همسرتان فراش شده است نشانه این است
که ممکن تست که شما در زندگی خیابنت و بدی ببینید و همسرتان از شما جدا شود و یا آرامش شما را به هم زند

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب فراشی را ببینید که منزل شما را تمیز می کند نشانه این است که خبر های خوبی به شما می رسد
و همچنین اتفاقات خوبی برایتان می افتد که باعث خوشحالی شما میشود

اگر در خواب فراشی را ببینید که حیاط شما را تمیز می کند نشانه این است که به خواسته ها و آرزوهای خود می رسیدو در زنگیتان پیشرفت چشمگیری می کنید( در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب حیاط را مشاهده کنید)

اگر در خواب مردی را ببینید که فراشی می کند نشانه این است که زندگی شما سراسر ناراحتی و غم ک اندوه و اضطراب می شود
که این مشکلات و نگرانی ها حل شدنی نخواهد بود

کارل یونگ میگوید

تعبیر خواب فراش بدین معناست که اگر در خواب ببینید که  دوستتان فراش شدهو زیر شما را تمیز می کند و شما به او پولی می دهید
این خواب خبر از خوشبختی شما می دهد و بدین معناست که در زندگی صاحب فرزندی نیک کردار و زیبا صفت می شوید که از بودن آن در زندگیتان لذت می برید

اگر در خواب ببینید که مادرتان فراش شده است نشانه این است که باید مراقب کارهای خود باشید
زیرا که ممکن است با سهل انکاری مشکلاتی برای خود ایجاد کنید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها