تعبیر خواب فلج شدن

تعبیر خواب فلج شدن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب فلج شدن به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب فلج شدن در خواب و عدم توانایی در حرکت در رؤیا نماد مسائل و مشاجراتی است که بیننده خواب در زندگی واقعی خود دارد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

احساس فلج بودن در خواب ناشی از ترس بیشتر افراد دارد گاهی این گونه پدیده ها به دلیل ناراحتی هایی و گرفتاری هایی که در زندگی روزانه رخ می دهد در خواب مشاهده می شوند.

دیدن فلج شدن می تواند نشانه ای از گیر افتادن و نرسیدن به دستاوردهایی که به عنوان هدف و آرزو و خواسته برای خود معین  و تعیین نموده اید باشد.

لیلا برایت میگوید:

اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشیدزیرا کسانی هستند که می خواهند به شما آسسب برسانند و باعث آزار و اذیت شما شوند.

تعبیر خواب شکستن پا در خواب، نشانه وقوع اتفاقات ناگوار است
و بدین معناست که خبر های بسیار بدی به شما می رسد که ناراحت کننده خواهد بود و باعث افسردگی شما می شود

کارل یونگ میگوید

دیدن پای فلج و ناتوان مربوط می گردد به شغل شخص یعنی مسئله ای در شغل شخص پدیدار خواهد شد
این در صورتی است که خواب بین شاغل باشد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید فلج شده اید، نشانه آن است که قراردادهایی بی ثبات با دیگران می بندید و در این قرارداد و یا سرمایه گذاری که کرده اید نتیجه خوبی را دریافت نخواهید کرد

اگر خواب ببینید دوستتان افلیج شده است، علامت آن است که دچار بیماری و تردید خواهید شد
و یکی از عزیزان و دوستان خود را از دست می دهید که حال شما را خیلی بد می کند
و این تردیدی که به درون خانه شما نیز نفوذ خواهد یافت.

اگر کسی خواب ببیند یارش فلج شده است، نشانه آن است که نارضایتی از موضوعی شادمانی او را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

اگر در خواب ببینید که بچه شما فلج شده است نشانه این است که رزق و روزی فراوان به زندگی شما می آید و حالتان در زندگی خوش می شود و همچنین خبر های خوبی به شما می رسد(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بچه را مشاهده کنید.)

اگر در خواب ببینید که همسرتان فلج شده نشانه این است که در زندگی به شما خیانت و بدی می شود
و به شما ظلم و دشمنی می کنند و حالتان را بد خواهند کرد

تعبیر خواب فلج شدن بدین معناست که اگر در خواب بببینید که دوستتان فلج شده
نشانه این است که  فردی ممکن است که از شما خواستگاری کند و از شما بخواهد
که به او جواب مثبت بدهسد و با او تشکیل خانواده بدهید

اگز در خواب گربه فلجی را ببینید نشانه این است که مشکلاتی برای شما بوجود می آید و در زندگی بد شانسی می آورید

اگر در خواب سگ فلج شده را ببینید نشانه این است که در زندگی همسرتان به شما وفادار خواهد بود و به شما عشق می ورزد

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
3
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx