تعبیر خواب فلز

تعبیر خواب فلز
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب فلز  به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب فلزماده‌ای است که موادی را که قابلیت جلا،رسانای برق و گرما و چکش خواری را داشته باشد نیز فلز می نامند.
فلزات دسته ای خاص از مواد هستند که جلا داشته و محکم هستند.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

هر فلز دارای علامت شیمیایی خاص است که در واکنش های شیمیایی فلز مورد نظر را با آن علامت شیمیایی نشان می دهند.
فلزات مختلف با هم متفاوت هستند و هر کدام خواص شیمیایی و فیزیکی جداگانه ای دارند.

مطیعی تهرانی میگوید:

دیدن ﻓﻠﺰ ﺭﻭﻱ در خواب نشانه پشتکار ﻭ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺎﻧﺲ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. و نشانه این است که در زندگی پیشرفت میکنید و به تمام خواسته و آرزو های خود می رسید

اگر در خواب ببییند که ﺑﺎقلز ﺭﻭﻱ ﭼﻴﺰﻱ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﻳﺪ نشانه این است که  ﻟﺬﺗﻬﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ و خوشی می بینید

اگر در خواب ببینید که فلز ﺭﻭﻱ ﻣﻲ ﺧﺮﻳﺪ نشانه این است که  ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻳﻨﺪﺓﺷﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﺍﺻﻮﻝ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ و با برنامه ریزی پیش می ریود و خواسته های خود می رسید

اگر در خواب ﺍﺷﻴﺎﺀﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ فلز  ﺭﻭﻱ ﻣﻲ ﺧﺮﻳﺪ نشانه این است که باید ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻃﻼ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ.

اگر در خواب ببینید که ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯفلز ﺭﻭﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ نشانه این است که ﻳﻚ ﻣﺎﺟﺮﺍﻱ ﻋﺸﻘﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﺭﻳﺪ

آنلی بیتون میگوید

اگر در سن ازدواج باشید و فلز نقره در خواب  ببینید نشانه این است که ازدواج می کنید. و تشکیل خانواده می دهید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب ازدواج را مشاهده کنید.)

اگردر خواب فلز نقره شکل نگرفته ببینید با دختری صاحب جمال و زیبایی فراوان ازدواج خواهید کرد
و چنانچه ازدواج کرده باشید و نقره در خواب ببینید دارای فرزند دختر می شوید.

اگر ببینید باری از نقره دارید نشانه این است که  تکلیف و وظیفه ای سنگین بر عهده شما محول می گردد.

اگر کسی  فلزنقره به شما داد یا ظرفی از نقره به شما هدیه کرد،
نشان هاین است که دوستی شما را راهنمایی و هدایت و دلالت می کند و او خیر شما را می خواهد. و میخواهند که شما به خوشی برسید

اگر ببینید انگشتری ازفلز نقره دارید صاحب فرزند دختر می شوید
و اگر ببینید دگمه های لباس شما از  فلز نقره است، همسرتان دختری می آورد که به او شباهت دارد. و شبیه او است

دیدن فلز مس در خواب اگر در خواب سرخ به نظر آید خوب است و فرو شکوه و مال و منال تعبیر می شود
و چنانچه زرد باشد بیماری و رنجوری و ابتلا و گرفتاری است.

اگر در خواب ببینیدفلز  مس را با  چکش روی سندان می کوبید و به آن شکل می بخشید
نشانه این است که کار مشکلی و. گرفتاری به دست شما آسان  وراحت می شود.

این در صورتی است که فلز  مس شکل بگیرد ولی اگر شکل نپذیرد کار شما لاینحل باقی می ماند. و انجام نمی شود

مقالات مرتبط

5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

4 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
4
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx