تعبیر خواب فلفل

تعبیر خواب فلفل
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب فلفل این مطلب را تا انتها دنبال کنید.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاها می باشد.

تعبیر خواب فلفل نمادی از جاه طلبی، سود و پول میباشد. خوردن فلفل در خواب؛ بیانگر پولی است که از شخصی خواهید گرفت.

دیدن فلفل سبز در خواب دلالت بر، سرمایه گذاری خوب و عالی در زندگی را دارد. تعبیر خواب فلفل قرمز شیرین، بروز حوادث بد است. اما موقتی نیست!

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

دیدن فلفل دلمه در خواب، نشان دهنده ناراضی بودن شما از کارها است. تعبیر خواب فلفل دلمه زرد به معنای خردمندی شما میباشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن فلفل در خواب خوب نیست. غم و رنج و تلخ کامی و شکست است. چه خشک باشد و چه تر، چه در غذا پخته و آمیخته باشیم و چه سبز آن را سر سفره بنهیم.

فلفل سرخ بدتر است. و شر و فساد و خونریزی همراه دارد .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب احساس کنید از خوردن فلفل زبانتان می سوزد، علامت آن است که در اثر علاقه ای که به غیبت کردن دارید از دست آشنایان خود عذاب خواهید کشید.

دیدن فلفل قرمز در خواب، علامت یافتن همسری شایسته است.

استفاده از فلفل قرمز در خواب، نشانه آن است که، با توسل به زور سرانجام حق خود گرا از دیگران خواهید گرفت.

آسیاب کردن فلفل سیاه در خواب، نشانه آن است که قربانی فریب و نیرنگ جمعی از مردان و زنان خواهید شد.

دیدن فلفل سیاه در فلفلدان، نشانه دعوا و سرزنش های تند و تیز است.

اگر دختری خواب ببیند روی غذای خود فلفل می ریزد، علامت آن است که فریب دوستان خود را خواهد خورد.

پروفسور کارل یونگ می گوید :

دیدن یا مزه کردن فلفل در خواب بیانگر این است که، نیاز دارید به زندگی تان کمی مزه و تنوع بیشتر دهید.

تعبیر دیگر خواب فلفل خوردن آنست که، ممکن است چیزی باشد که شما را آزار می دهد.

خواب شما ممکن است نشانه ای از منبع ناراحتی را نشان دهد.

دیدن یا خوردن فلفل دلمه ای در خواب بیانگر سرسختی، مکانیزم دفاعی و توانایی برای مبارزه است.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx