تعبیر خواب فندک

تعبیر خواب فندک
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

دراینجا میخواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب فندک به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب فندک  در خواب بیانگر ابن است که کارهایتان به خوبی پیش می رود و موفق میشوید و نتیجه خوبی را دریافت می کنید.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
تعبیر خواب فندک بدین معناست که اگر ببینید کسی فندک به شما هدیه داد،  بدین معناست که امکاناتی در اختیارتان قرار می دهد که هم می تواند مفید و موثر باشد و هم مخرب و زیان بخش.
آن کسی که به شما فندک  می دهد.امکان را در اختیار شما قرار می دهد و بقیه به تدبیر و تعقل شما سپرده می شود.

مطیعی تهرانی میگوید:

اگر در خواب  دیدید فندک دارید و می زنید که کسی سیگارش را روشن کند
یا در خواب می بینید که فندکی در جیب خویش دارید بدین معناست که شما ممکن است کاری غیر منتظره انجام دهید.
کاری که باورشان نمی شود از شما ساخته باشد و شما بتوانید انجام دهید
ولی این هم می تواند مفید و تحسین برانگیز باشد.

اگر در خواب ببینید فندکی دارید که خراب شده ، مثلا گاز ندارد ، سنگ ندارد ، یا قوه اش تمام شدهبدین معناست که شما کاری را می خواهید انجام دهید که در انجام آن به کمک دیگران احتیاج دارید.

تعبیر خواب فندک همان یک شعله کوچک و مختصر است، اما شعله ای است که می تواند آتش افروزی کند.
می گویند روشن شود هزار چراغ از فتیله ای فتیله فندک نیز چنین شعله ای است.
امکان است که اگر از آن به نحو درست  استفاده شود، به یک قدرت بزرگ و عظیم مبدل می گردد.

تعبیر خواب فندک خریدن:

اگر در خواب ببینید که از مغازه ای فندک می خرید. بدین معناست که در حال رفتن به سمتی یا انجام دادن کاری هستید که ریسک زیادی دارد و از نتیجه ی آن عمل مطمئن نیستید که آیا نتیجه خوبی دارد یا نه.

فندک روشن:

تعبیر خواب فندک روشن بدین معناست که  اگر در خواب فندکی روشن را ببینید  بدین معناست که هر کاری را که انجام دهید ؛ در انجام آن موفق میشوید و شما از این بابت خوشحالید که کارهایتان به درستی پیش می رود.

مقالات مرتبط

3.8 9 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
3
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx