تعبیر خواب فوطه

تعبیر خواب فوطه

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب فوطه این مطلب را دنبال کنید

تعبیر خواب فوطه بدین معناست که اگر در خواب دید که جامه ای از فوطه داشت ، دلیل شادی و آسانی است . اگر آن فوطه را کهنه بیند ، تاویل به خلاف این است .

و بدین معناست که در زندگی کاری باعث افسردیگ و یا غمگینی او می شود

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که جامه ای از فوطه پوشیده بود و بیننده مستور است ، تاویلش نیکو  و خبو و مثبت بود .

اگر بیننده مفسد و فاسد بود ، نشانه این است که اتفاقات بسیار بدی برایتان می افتد که نگران کننده است
و یا اشتباهی را مرتکب می شوید که را ه جبرانی ندارد و نمتواند آن را حل کند

ابراهیم کرمانی گوید :

تعبیر خواب فوطه بدین معناست که اگر پادشاهی در خواب بیند که جامه ای از فوطه پوشیده بود ، دلیل بر عدل و عدالت و فرمانروایی او بود (در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پادشاه را مشاهده کنید.)

اگر قاضی بیند ، دلیل که قضا به راستی کند . اگر مشرکی بیند ،
نشانه این است که مسلمان می شود و دیگر گناهی مرتکب نمی شود و کار های خوب خود را مشغول میکند و بهره مند می شود.

اگر در خواب ببینید که فوطه ای را به کودکی پیچیده اید نشانه این است که رزق و روزی فراوان به زندگی شما می رسد
و تمام خواسته ها و آرزوهای شما بر آورده می شود و از کارهایی که انجام مید هید نتیجه خوبی را دریافت میکنید.

اگر در خواب زنی را ببینید که جامعه و یا لباسی از فوطه داشت
نشانه این است که خبر های خوب و خوشی به او می رسد
که باعث شادمانی و خوشحالی او می شود و زندگی آرامش بخشی را تجربه میکند و به شادکامی می رسد

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx