تعبیر خواب فین کردن

تعبیر خواب فین کردن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب فین کردن این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب فین کردن بدین معناست که اگر در خواب ببینید که بینی شما گرفته و در آن حالت فین بکنید
که مخاط بینی خارج شود و راه تنفس گشوده گردد علامت آن است
که مشکلی برای شما پیش می آیدکه آن را به اندک تلاش و کوشش رفع می کنید
و آسوده می شویدو به راحتی زندگی میکنید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر در خواب ببینید که بینی شما گرفته و هر چه فین می کنید چیزی از آن خارج نمی شود
و بیرون نمی آید نشانه این است که مشکلتان باقی می ماند و حل نمی شوند.
اگر در خواب دیدید فین کرده اید و خون  از بینی بیرون آمد نشانه این است که
مال و ثروتی از شما هدر می رودکه اهمیت آن به اندازه مقدار آن خون است
و بسیار ارزشمند است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب خون را مشاهده کنید.)

اگر در خواب خون را ببینید و بترسید مال و ثروت بیشتری از شما هدر می رود
و اگر نترسید مهم نیست.اگر سرخی خون را هم در خواب تشخیص ندهید باز مهم نیست.

اگر در خواب فین کردید و مخاط آن را به زمین افکندید نشانه این این است
که مال  و ثروت و دارایی خود را بی جا خرج می کنید و تمام پس انداز خود را می دهید.

اگر خواب ببینیددست شما آلوده به فین شد و بر لباس کسی مالیدیدو لباسی کثیف شد و حس بدی پیدا کردید
نشانه این است که دیگری را از خود می رنجانید و کاری می کنیدکه باعث ناراحتی و دلخور شدن او می شود
و اگر به لباس خودتان مالیدید و دیدد که لباستان کثیف شد نشانه این است
که کاری می کنید که مستوجب شماتت می شوید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها