تعبیر خواب قابله

تعبیر خواب قابله
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب قابله به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب قابله نفس عمل زايمان در خواب فراغت از غم و رنج است ولي استثنائا اين کار در خواب تعبيرات و تاويلات بسيار گوناگون دارد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

به طور کلي اگر مردي در خواب ببيند که بار دار شده و حاملگی خود را ببینید و وضع حمل مي کندبه هيچ وجه خوب نيست.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب حاملگی را مشاهده کنید.)

چنانچه مردي ببيند باردارد بي آبرو و رسوا مي شود همه اموري که خاص زن هاست

براي مردان زشت است به خصوص بارداري که بي آبروئي تعبير مي شود
ولي اگر مردي در خواب ببيند که وضع حمل کرده و بچه آورده است بسيار شرم آور است.

جدا شدن يک زندگي از يک مرد در خواب به منزله اعلام مرگ اوست.

حتي ديدن قابله که نوزاد اولين تنفس را در دست او مي کند براي مرد ميمون نيست و شئامت دارد.

تعبیر خواب قابله بدین معناست که قابله با دست خود بچه را مي گيرد و حيات نوزاد با او آغاز مي گردد
لذا در خواب در شرايط خاصي که در علم وسيع و گسترده است مي تواند شاهد آخرين نفس هم باشد .

پس ديدن قابله در خواب مبارک و خوب شناخته نشده.

اگر مردي خويشتن را با قابله اي تنها ببيند بايد منتظر حوادث و اتفاقاتی باشد.

تعبیر خواب قابله بدین معناست که اگر زني باردار باشد و قابله اي را در خواب ببيند هيچ تعبيري ندارد
چون شرايط طبيعي و فيزيکي زن باردار اقتضا مي کند
که به قابله بينديشد و اين انديشه ها بي ترديد در روياي او شکل مي گيرندو به صور مختلف متجلي مي شوند
و در اين حالت است که براي زن باردار فراغت از غم و رنج تعبير مي شود و خوب است
ولي اگر زني باردار نباشد و قابله اي را در خواب ببيند که آمده تا بچه او را بگيرد و در عمل زايمان به او کمک کندخوب نيست. در اين حالت قابله از غم و رنج و اندوه خبر مي آورد.
اگر زن يائسه در خواب ببيند که قابله اي آمده تا در زايمان به او کمک کندخوب نيست.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx