تعبیر خواب قارچ

تعبیر خواب قارچ
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم مطالبی را درمورد تعبیر خواب قارچ به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب قارچ در رویا ممکن به شکلهای مختلفی دیده شود که بسیار جالب هستند.

دیدن قارچ در خواب به مال حرام  و ناپاک اشاره دارد و اگر قارچ را بخورید یعنی مال حرام می خورید.

تعبیر خواب قارچ اگر در خواب خود را در حال خوردن قارچ ببینید،

این خواب نشانه این است که رشد وپیشرفت میکنید و در دوران سختی قرار میگیرید.. شما از اشتباهاتو پشیمانی هایی که در زندگی داشتید درس می‌گیرید،

در آینده کار بهتری انجام خواهید داد و تصمیم هایی بهتر و عاقلانه تر خواهید گرفت که نتیجه خوبی خوهند داد.

 

تعبیر خواب ابن سیرین

معنی دیدن قارچ بزرگ در خواب پسر است و دیدن قارچ کوچک در خواب دختر است.

اگر دختری در خواب قارچ ببیند معنی خواب او این است که با آداب و رسوم رایج در عرف مخالفت می کند.

 

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب ببینید که غذایی می‌خورید که از قارچ ساخته شده است بدین معناست که پولی حرام و ناپاک به دست شما می‌رسد و بعد شما دچار نگرانی و ناآرامی می شوید. و یا عذاب وجدان میگیرید

زیرا هیچ کس نیست که قارچ را با خیال راحت بخورد. حتی آن‌ها که قارچ شناسان خوبی هستند دلهره دارند که مبادا قارچ سمی باشد و باعث مرگشان شود.

اگر در خواب ببینید که قارچ را از لای برگ‌ها و علف‌های جنگل پیدا می کنید بدین معناست که با حیله گری و فریبکاری مال و ثروت به دست می آورید. و برای تحصیل مال حرام با فریبکاری همراه می شوید..

شماممکن است قارچ را ببینید ولی در خواب احساس کنید غذایی که می‌خورید از قارچ است در این حال نیز تعبیر همان است.

 

جابر مغربی میگوید

اگر در خواب دیدی که قارچ می خوری معنی خواب تو این است که مال و اموال را به برای همسرو فرزندان خود خرج می کنی.

 

آنلی بیتون میگوید

دیدن قارچ در خواب، نشانه خواستن چیز های ناسالم و عجله برای ثروت اندوزی است.

خوردن قارچ در خواب، نشانه این است که عض و علاقتان به جاهای خوبی کشیده نمی شود و به رسوایی می کشد.

اگر در خواب با بی‌دقتی قارچ بخورید به این معناست که ثروتمند می شوید. .

اگر چه این ثروت را خیلی احمقانه و راحت از دست خواهید داد.

اگر در خواب قارچی بد طعم و بد مزه خوردید به این معناست که کلمات نادرستی را استفاده می‌کنید. این بدلفظی و بد حرف زدن می‌تواند منجر به ناراحت شدن کسی شود که از او مراقبت می‌کنید.

 

تعبیر خواب آنلاین را در تعبیرک مشاهده کنید.

 

لیلا برایت میگوید

دیدن قارچ خوراکی در خواب، بیانگر این است که شما با دوستان خوبی معاشرت خواهید کرد

دیدن قارچ سمی در خواب،نشانه جنگ با دشمنان است.

اگر خواب ببینید که مشغول جمع آوری قارچ هستید،نشانه این است که به مکان های خوب و مفید می روید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx