تعبیر خواب قرقاول

تعبیر خواب قرقاول
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب قرقاول این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب قرقاول از مرغابي است که ديدنش در خواب نيکو است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر ببينيد قرقاولي در بغل داريد خواب شما مي گويد که مردم شما را تحسين مي کنند و مدح شما را مي گويند و مورد توجه قرار مي گيريد.
بدین معناست که کاري مي کنيد که نظرها به شما معطوف مي گردد.

تعبیر خواب قرقاول بدین معناست که اگر ببينيد که قرقاولي در خانه شما تخم نهاده يا جوجه آورده خوب است و خواب شما مي گويد از يک بيگانه سودي عايد شما مي گردد و به نعمت مي رسيد. و در زندگی به هر آنچه ک می خواهید می رسید و پیشرفت میکنید.
اگر بيننده خواب قرقاولي داشته که آن را گم کرده يا پرواز کرده و رفته زيان مي بيند و مالي را از دست مي دهد و عکس اين تعبير را دارد

تعبیر خواب قرقاول بدین معناست که اگر قرقاولي را بيابد و به دست يا به آغوش بگيرد
در اين صورت خواب او مي گويد پيروزي  و موفقیت بزرگي به دست مي آورد. و به خواسته بزرگی در زندگی می رسد
کشتن قرقاول در خواب خوب نيست و انهدام بخت و اقبال تعبير مي شود.

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن قرقاول در خواب ، نشانة پيوندهاي محكم بين دوستان و آشنایان و اقوام نزدیک  است .
2ـ خوردن گوشت قرقاول در خواب ، نشانة آن است كه حسادت و حرفهاي همسرتان باعث مي شود روابط خود را با دوستان قطع كنيد .(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گوشت را مشاهده کنید.)
3ـ اگر خواب ببينيد قرقاولي را با شليك تيري شكار مي كنيد ، نشانة آن است كه با خود خواهي آسايش  و آرامش خود را به آسايش و آرامش  دوستان  و آشنایا ن و نزدیکان ترجيح مي دهيد .

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx