تعبیر خواب قصاب

تعبیر خواب قصاب
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب قصاب این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب قصاب نشانه‌های خوبی را به همراه نخواهد داشت. اگر در خواب خود قصابی را مشاهده کردید به این معنی است که احساسات خود را برای کسانی که مراقب شما هستند از بین خواهید برد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
این رؤیا می‌تواند بازتابی از افکار  و ذهنیت منفی و عدم رعایت اصول اخلاقی در زندگی بیداری باشد.
این خواب به شما هشدار می‌دهد که در جهت غلط و نادرستی قدم برداشته و در حرکت است
و در سریع‌ترین زمان ممکن بایستی تغییر و تحولی در مسیر زندگی خود ایجاد کنید.
اگر خواب‌هایی را در مورد سلاخی کردن حیوانات به دست قصاب می‌بینید
بیانگر این است که شما برای رسیدن به سود و منفعت بیشتر در حال از بین بردن دیگران هستید
شاید در حال حاضر تصور کنید که به پیروزی و خوشبختی رسیده‌اید ولی نتایج و عواقب آن را در آینده درک خواهید کرد.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن قصاب چون مجهول بود، دلیل بر ملک و فرمانروایی است.
اگر در خواب بیند که قصابی در سرای او یا در کوچه او  وارد شد،
دلیل است در آنجا کسی می میرداگر بیند که قصابی می‌کرد و قصاب نبود،
نشانه آن است که فردی را می کشد و گناهکار می شود.

آنلی بیتون میگوید:

اگر قصابی را به هنگام ذبح گاو در خواب ببینید، نشانه آن است که بیماری کشنده ای در کمین یکی از افراد خانواده شماست.
اگر خواب ببینید قصابی مشغول بریدن و تکه کردن گوشت است،
نشانه آن است که دیگران شما را زیر نظر گرفته‌اند،و به شما توجه می کنند.
بنابر این در هنگام نوشتن نامه و اسناد هشیار و آگاه باشیدو دقت کنید.

مطیعی تهرانی میگوید:

قصاب مظهر خون ریختن و تکه تکه کردن گوشت و شکستن استخوان است.
به شنیدن نام قصاب به همان نحو که در نظر ما ساطور و چاقو لاشه‌های گوسفند و گاو تجسم می‌شود
در خواب نیز ذهن ما برای نشان دادن خون و مرگ و حوادثی که در مجموع می‌توانند علت یا معلول مرگ و خون و گوشت و استخوان بی جان باشند قصاب را شکل می‌بخشد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx