تعبیر خواب قصر

تعبیر خواب قصر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب قصر به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب قصر در خواب گوياي هيچ سود و زياني نيست مگر تحولات روحي که در خودمان به وجود مي آورد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
وقتي در خواب قصري با شکوه ببينيد نشان آن است که آرزوئي بزرگ در شما به وجود مي آيد
يا در مقابل چيز يا شخص يا حادثه اي خويشتن را حقير و کوچک مي يابيد و زمان وقوع اين دگرگوني در شما از ده روز تجاوز نمي کند
زيرا همان طور که در مقدمه نوشتم ذهن و ضمير ما در خواب در گذشته آزادي کاري را دارد

و زمان هاي دور را نيز از يادمان مي گذراند ولي در آينده بيش از ده روز و در موارد نادر تا يکي دو ماه پيش نمي رود.
به ندرت يافت مي شوند اشخاصي که ذهن آن ها در خواب زياد پيش مي رود و خواب هائي که مي بينند يکي دو ماه بعد تعبير مي شود ولي اين کليت ندارد و نادر است

تعبیر خواب قصر بدین معناست ک پس اگر در خواب قصري ديديم
با توجه به موقعيتي که داريم يا آرزوي محال و بزرگ مي کنيم
يا احساس حقارت در ما به وجود مي آيد.

اگر در خواب ببینید که به قصری با شکوه وارد می شوید
نشانه این است که پول زیادی به دست می آورید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهدهک ندی.)

ورود به قصر نشانه آغاز است و خروج از قصر پايان.

با اين تعريف اگر ديديد به قصري با شکوه و معمور و مجلل وارد مي شويد تحول ياد شده مي رود که اتفاق بيفتد

اما اگر ديديد خارج مي شويد موضوع پايان يافته تلقي مي گردد.

چيزها و کساني که درون قصر مي بينيد گوياي واقعيت ها نيستند بل که معرف چيزها و کساني هستند
که خودتان مي خواهيد ببينيد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

تعبیر خواب  دیدن قصر نشانه کمک کردن در يک موقعيت حاد است
زندگي کردن در يک قصر نشانه خوشبختي ، ارث و میراث است.
ويرانه هاي آن قصر در خواب نشانه عشقي که بر آن خيانت شده است

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها