تعبیر خواب قطار

تعبیر خواب قطار

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب قطار همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب قطار نشانه این است که ما دوست داریم در زندگیمان چیزی را تعقیر دهیم.. احتمالا شما نیاز داریدکه در زندگی خود تحول ایجاد کنید

اگر در قطار خوشحال بودید نشانه  این است که از وجود تغییرات در زندگی خوشحال هستید و اگر ناراحت بودید تعبیرش برعکس استو باعث ناراحتی شما می شود.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن قطار خراب در خواب ، تعبیرش آن است که در سفر خود با دردسرهای فراوان روبرو خواهید شد و به مشکل بر می خورید ، و به علت تنگ دستی  و فقر از سفر کردن منصرف خواهید شد .

دیدن خواب قطار خراب نشانه از دست دادن ثروت و مال و دارایی شما است.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب دیدید که خودتان سوار قطار هستید و از پنجره آن به بیرون نگاه می‌کنید و  طبیعت را مشاهده میکنید که از پیش چشم شما می‌گذرند تعقیری بنیادی در زندگی شما به وجود می آید. وضع شما از آچه هست بهتر نخواهد شد اما تحولی بی شک اتفاق می‌افتد.

آنلی بیتون میگوید

شنیدن صدای قطار در خواب ، علامت آن است که با قبول پیشنهادی غیر منتظره در زندگی پیشرفت خواهید کرد و موفقیت نصیبتان می شود.
تعبیر خواب شنیدن صدای قطاری که هر دم به شما نزدیک می شود ، آن است که در کشور تغییراتی رخ خواهد داد که برای تمام افرادجامعه سودمند است و باعث آبادانی ان کشور می شود.

تعبیر خواب را در تعبیرک بخوانید.

اگردر خواب ببینید که قطار با ماشین برخورد می کند و  تصادف می کند،

بیانگر این است که اهداف زندگی تان با انچه که در ذهن دارید برعکس و تضاد ان است. شاید کسی میخواهد که شما هدفی را دنبال کنید که انجام ان کار را دوست ندارید و هیچ ذوقی نسبت به آن نشان نمی دهید.

صدای سوت قطار خبری است که از مسافر یا غایبی به شما می‌رسدکه خوشایند است.
اگر  در خواب ببینید قطاری با سرعت زیاد به پیش می‌رود،
نشانه آن است که به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد و شما پولدار می شوید. و سفرهایی به خارج از کشور سفر خواهید کرد.
اگردر خواب ببینید با قطاری مسافرت می‌کنید که اصلاً ریلی ندارد،
علامت آن است که نگران موضوعی خواهید بود که سرانجام معلوم می‌شود، برایتان منبع سود و منفعت بوده است.
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx